Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Aktulaności

plk16608 IMG 8918Pełną parą ruszają prace modernizacyjne skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie ponad 15 milionów złotych. Umowę w tej sprawie podpisali dziś (18.09.br.): dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Barbara Igielska oraz wicemarszałkowie Wojciech Drożdż i Andrzej Jakubowski.

Czytaj więcej...

1280825 585410444856201 445764311 nW piątek 13 września 2013 r. w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie odbyło się spotkanie z wybitnym i znanym aktorem, reżyserem, a także pisarzem Jerzym Stuhrem. W trakcie wizyty autor zaprezentował szczecińskiej widowni swoją najnowszą książkę "Tak sobie myślę", którą napisał podczas swojej niedawno przebytej choroby. Jerzy Stuhr opowiadał o sobie, znaczeniu rodziny i nadziei w trudnych momentach życia.

Czytaj więcej...

II-Symfonia-Gustava-Mahlera 3-501x380Drugą Symfonią c-moll Zmartwychwstanie Gustava Mahlera Opera na Zamku w Szczecinie zainaugurowała nowy sezon artystyczny 2013/2014. Koncert otwierający tegoroczny sezon odbył się 14 września 2013 r. i z pewnością był wielkim wydarzeniem kulturalnym. Realizacja wydarzenia możliwa była dzięki współpracy nawiązanej przez szczecińską Operę z Theater Vorpommern ze Stralsundu.

Czytaj więcej...

logoSzanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że uruchomiona została już oficjalna strona internetowa (kongres.wzp.pl) Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego (Szczecin, 15-16.11.2013 r.). Witryna jest jeszcze w budowie, dlatego też jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące jej sprawności, przejrzystości oraz funkcjonalności. Swoje spostrzeżenia przesyłać można na adres e-mail podany w zakładce „kontakt". Dodatkowo informujemy, że na stronie wkrótce zostanie uruchomiona aplikacja umożliwiająca elektroniczną rejestrację potwierdzającą zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie. Wydarzenie posiada także swoją fanpage na portalu społecznościom facebook.
Zapraszamy do częstych odwiedzin!

plk16523 kościół 2Uroczysta msza dziękczynna połączona z koncertem muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru Collegium Maiorum Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczenienie, a następnie zwiedzanie świątyni i prezentacja efektów renowacji kościoła pw. św. Jana Ewangelisty – tak wyglądały uroczystości, które odbyły się w sobotę 14.09.br. Udział w nich wziął wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż.

Czytaj więcej...

Laureaci MarszałkaUprzejmie informujemy, że w dn. 9 września 2013 r. w Kinie Zamek w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie o godzinie 19.00 rozstrzygnięty został konkurs na film krótkometrażowy dotyczący imprezy The Tall Ships Races 2013. Obecni byli przedstawiciele lokalnych władz: Wojciech Drożdż – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Jacek Jekiel – Dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Jerzy Raducha –Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. Gospodarzem spotkania była Barbara Igielska – Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich.

Czytaj więcej...

fwpnFundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs na realizację projektów, które w sposób kreatywny i interesujący dla danej grupy docelowej będą popularyzować szeroko pojęte, polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe.

Czytaj więcej...

Inauguracja EDD Siemczyno7 września 2013 r. w Siemczynie miała miejsce  uroczysta inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa pod ogólnopolskim tytułem „Nie od razu Polskę zbudowano”. Wśród  zebranych gości znaleźli się m. in. Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż, posłowie Wiesław Suchowiejko, Marek Hok i senator Sławomir Preiss, dyrektorzy Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Jacek Jekiel i Damian Gres, przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych oraz liczni uczestnicy.

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu