Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Aktulaności

opera-na-zamku-nowe logo miniSzanowni Państwo,

w związku z rozpoczętym rokiem akademickim Opera na Zamku w Szczecinie, mając na celu kształtowanie i rozwijanie twórczych postaw wśród ludzi młodych, a także chcąc zapewnić im pełnowymiarowy dostęp do kultury Pomorza Zachodniego w dniach od 28 września do 30 listopada 2013 r. zaprasza na swoje spektakle oferując studentom bilety w cenie 10 zł. W pozostałych miesiącach sezonu artystycznego instytucja przygotowała bilety studenckie ze specjalną 50 % zniżką.

Czytaj więcej...

orkiestra 45 lecie2013-036Obchody 20-lecia Świdwińskiej Orkiestry Dętej oraz 45-lecia Działalności Kulturalnej na Zamku stały się dominującym wydarzeniem minionego weekendu w Świdwinie. W dniu 28 września 2013 roku na zorganizowane przez Świdwiński Ośrodek Kultury Zamek uroczystości, w imieniu marszałka województwa zachodniopomorskiego, przybył Jacek Jekiel - dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego UMWZ.

Czytaj więcej...

2.6W miniony weekend (27.09.2013 r.) w Kinie Wedel przy Drawieńskim Ośrodku Kultury odbyła się Konferencja Popularno-Naukowa z okazji 700-lecia Drawna pn. „DRAWNO – NEUWEDEL". Organizatorem konferencji był Andrzej Chmielewski - burmistrz Drawna, zaś jej głównym celem było przybliżenie lokalnej społeczności historię miasta, ludzi z nim związanych oraz przeszłość okolicy.

Czytaj więcej...

 DSC0433 zfZachodniopomorski Festiwal Nauki od trzynastu lat jest wpisany w bogaty program festiwali organizowanych w kraju przez ośrodki akademickie. Zainicjowany przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe jest wspólnym dziełem wyższych uczelni oraz placówek naukowych Szczecina i Koszalina.

Czytaj więcej...

kinoPo sto tysięcy złotych na zakup zestawów kina cyfrowego otrzymają z budżetu Województwa kino Wolność w Szczecinku oraz Kino MEWA w Złocieńcu. Taką decyzję podjął Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podczas ostatniego posiedzenia Sesji Sejmiku, które miało miejsce 17 września br.

Czytaj więcej...

gieysztorNagroda im. prof. A. Gieysztora jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Jej wysokość wynosi 50 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest promocja oraz wsparcie tych, którzy podejmują się działań służących ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Czytaj więcej...

logoSzanowni Państwo,
zgodnie z tym co zapowiadaliśmy, od dziś możliwa jest elektroniczna rejestracja uczestników w Kongresie Kultury Pomorza Zachodniego (15-16.11.2013 r.). Jedyne co należy zrobić to wejść na oficjalną stronę kongresu (www.kongres.wzp.pl/rejestracja), zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu otrzymają Państwo na swój adres e-mail link aktywacyjny, z którego należy skorzystać w celu zakończenia rejestracji.

 

Serdecznie zapraszamy!

JankoMuzykantUroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przyznanych w ramach nowo powołanego Programu Stypendialnego pn. „Janko Muzykant” odbyła się dziś (czwartek 19 września) w Sali Księżnej Anny Jagiellonki w Zamku Książąt Pomorskich. Podczas uroczystości Wicemarszałek Województwa Wojciech Drożdż wręczył wybranym dzieciom dyplomy potwierdzające otrzymanie stypendium.

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu