Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Aktulaności

Uprzejmie informujemy, że VI konkurs o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film został rozstrzygnięty. W załączniku (należy kliknąć na tytuł artykułu) zamieszczony został wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Programowej ZFF. Laureatom gratulujemy i życzymy udanych produkcji.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (1.jpg)Załącznik nr 1845 kB
Pobierz plik (2.jpg)Załącznik nr 2488 kB

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego informuje, że termin składania ofert w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie upływa w dniu 30 czerwca 2014 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, terminu i miejsca składania ofert można znaleźć po naciśnięciu w poniższy link: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/zarzad-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrekto-3.

Szanowni Państwo,
w celu sporządzenia umowy o dofinansowanie zadania proszę o dostarczenie w terminie do 10 czerwca br. do Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (adres: ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin):
1. Zakresu finansowo – rzeczowego zadania według załączonego wzoru, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy (aby go otworzyć, należy kliknąć "więcej"). Jeśli kwota przyznanej dotacji jest mniejsza od kwoty wnioskowanej proszę o dostosowanie zakresu zadania, źródeł finansowania do wysokości przyznanej dotacji (wysokość wkładu własnego może zostać obniżona proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji) oraz terminów wykonania poszczególnych etapów (daty zakończenia etapów należy wskazać w tabeli „Kosztorys według rodzaju kosztów"). Data zakończenia ostatniego z etapów oznaczać będzie datę rzeczowego wykonania zadania, która zostanie wpisana w umowie.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (zał nr 1 do umowy - zakres rzeczowo - finansowy.doc)Zał. nr 1 do umowy - zakres rzeczowo - finansowy43 kB

Czytaj więcej...

1 200 000 złotych przeznaczone zostanie w roku 2014 z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na ratunek kolejnych, cennych zabytków Pomorza Zachodniego. Wsparcie na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane otrzyma 50 podmiotów. Uchwałę, która umożliwi podpisanie umów z beneficjentami podjęli radni podczas XXXIV sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Z dofinansowania skorzystają przede wszystkim parafie, ale także gminy, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (zestawienie dotacji.pdf)Wykaz beneficjentów - Zabytki 2014162 kB

Czytaj więcej...

logo ZFF2012Uprzejmie informujemy, że VI nabór wniosków  o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym został rozpoczęty. Celem Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego POMERANIA FILM,  jest edukacja filmowa, rozwój przemysłu i działalności filmowej w regionie oraz koprodukcja poprzez współfinansowanie i wspieranie organizacyjne produkcji filmowych:

- związanych z województwem zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin, mogących przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji tych miast i regionu oraz do budowania jego pozytywnego wizerunku,

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2014 stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant". Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014 środki finansowe w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Wnioski należy składać w terminie do dn. 9 sierpnia 2014 r. na adres Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w sekretariacie Wydziału, z dopiskiem: Stypendium „Janko Muzykant" Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Czytaj więcej...

logo1W imieniu Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich zapraszamy do udziału w konkursie „Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2013". Celem konkursu jest wybór i uhonorowanie autora najciekawszego przedsięwzięcia z zakresu działalności muzealnej w województwie zachodniopomorskim za rok 2013. Terminem nadsyłania zgłoszeń mija 10 maja 2014 r. Wszelkie informacje na temat konkursu uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 91 431 52 66; 91 431 52 71, adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w załącznikach (należy kliknać w tytuł artukułu).

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Regulamin konkursu 2014.pdf)Regulamin konkursu29 kB
Pobierz plik (zgłoszenie uczestnictwa.doc)Zgłoszenie uczestnictwa32 kB

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2014 z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną. Na realizację tego zadania przeznacza się z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014 środki finansowe w wysokości 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych). Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w zamieszczonym poniżej odnośniku:

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Dodatkowych informacji udziela pani Angelika Rotkiewicz, główny specjalista w Wydziale Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego pod numerem tel.: 91 440 30 20 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego