Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Aktulaności

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  ogłasza NABÓR WNIOSKÓW o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2011.

Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2011:
500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Czytaj więcej...

W dniu 20 grudnia 2010 r. o godz. 18: 00 w Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowicza odbędzie się Zachodniopomorska Gala Chopinowska wieńcząca obchody Roku Chopinowskiego.

Czytaj więcej...

Grudziań 7'0 - rekonstrukcja historyczna pt. "Bitwa o ulicę Dubois"

Miejsce; Szczecin ul. Dubois

Data; 17 grudnia 2010 r. godz. 13:30

Wstęp Wolny


Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w roku 2011.

Czytaj więcej...

W dniu 19 listopada br. w Pałacu pod Globusem miała miejsce uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszy dyplom ukończenia studiów wyższych w dyscyplinach sztuk plastycznych i sztuk muzycznych.

W roku 2010, decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, łączna kwota nagród dla najlepszych absolwentów uczelni artystycznych uległa zwiększeniu z 4 000 złotych do 12 000 złotych brutto. Marszałek Władysław Husejko wręczył pięć nagród: w dziedzinie sztuk plastycznych - absolwentom Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie:

 

Czytaj więcej...

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego po raz kolejny przyznał stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną. W tym roku stypendia odebrali Beata Andrzejewska, Dawid Lorenc i Marek Żerański.

 

Czytaj więcej...

logotyp-zach_mec_kulturyver9 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2010 r. więcej...

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego