Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Aktulaności

IMG 1628Zakończył się nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach na terenie województwa zachodniopomorskiego, wpisanych do rejestru zabytków. W czasie poniedziałkowej (23 lipca br.) uroczystości w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, wicemarszałek województwa Wojciech Drożdż, w towarzystwie dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków – Cezarego Nowakowskiego, wręczył umowy o dofinansowaniu 22 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie szczeble oceny merytorycznej i formalnej.

Czytaj więcej...

logo ZFF2012Uprzejmie informujemy, że IV konkurs o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film został rozstrzygnięty. Do konkursu aplikowało 15 producentów, zgłoszono 5 projektów fabularnych i 10 dokumentalnych. Posiedzenie Rady Programowej odbyło się 26 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 w sali 101 Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Rada Programowa w składzie: Rafał Bajena, Marek Osajda, Paweł Strojek, oceniła 15 wniosków producentów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film. 7 wniosków otrzymało ilość punktów kwalifikującą, z których Rada Programowa postanowiła dofinansować 6 następujących produkcji:

Czytaj więcej...

Dnia 19 czerwca 2012 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę Nr XVI/215/12 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2012.

W trakcie trwania naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 22 marca 2012 roku wpłynęło ogółem 77 wniosków na łączną kwotę 6 425 574,72 zł. Ocena wniosków dokonana została w formie 3 etapów (2 etapów oceny formalnej oraz oceny merytorycznej).

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Zestawienie wniosków wraz z oceną formalną.pdf)Lista wniosków55 kB

Czytaj więcej...

Podmioty, którym zostało przyznane dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2012 zobowiązane są do złożenia w Wydziale Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego zaktualizowanego zakresu rzeczowo - finansowego realizacji zadania zgodnie z załączonym wzorem. Dokument jest niezbędny do przygotowania umowy.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (zał nr 1 do umowy - zakres rzeczowo - finansowy.doc)Załącznik43 kB

2Alina Karolewicz, Edward Funke, Jerzy Porębski oraz prof. Ryszard Wilk zostali pierwszymi laureatami nowej nagrody artystycznej w naszym regionie, czyli Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Pro Arte". Statuetki, w czasie sobotniej (16 czerwca br.) gali w Teatrze Polskim w Szczecinie, wręczał wicemarszałek Wojciech Drożdż.

We wrześniu br. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ustanowił Nagrodę Marszałka „Pro Arte" za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagroda będzie przyznawana corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w województwie zachodniopomorskim, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Czytaj więcej...

plk10921 IMG 0045Dwunasta Gala Zachodniopomorskich Nobli za nami - w tym roku nagrody trafiły do 7 zachodniopomorskich naukowców. - Nobel to także wyróżnienie dla naszych zespołów i współpracowników oraz dla naszych uczelni - podkreślali zgodnie wszyscy laureaci.

Tegoroczna Gala Zachodniopomorskich Nobli odbyła się w Auli im. Prof. J. Kępińskiego w budynku ZUT (czyli tzw. „Starej Chemii") przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie planuje realizację zamówienia, którego przedmiotem będzie:

Przeprowadzenie pilotażowych badań rozpoczynających proces długoletniego monitorowania zachodniopomorskiego rynku przemysłów kreatywnych, w tym identyfikacja jego potrzeb oraz możliwości zachodniopomorskich uczelni wyższych podaży wykwalifikowanych pracowników dla przemysłów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem oferty Akademii Sztuki w Szczecinie.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości ww. przedsięwzięcia według załączonych wytycznych.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (opis_zamówienia.pdf)Załącznik227 kB

Czytaj więcej...

plk10766 IMG 7097Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego po raz kolejny przyznał stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną. W czasie dzisiejszej uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim, stypendia z rąk marszałka Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Wojciech Drożdża odebrali: aktor i wokalista Filip Cembala, malarz Rafał Podgórski oraz kompozytor i instrumentalista Tomasz Licak. Każdemu z artystów przyznano stypendium w wysokości 12 000 złotych brutto, ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego