Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Aktulaności

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2013. Tegoroczna kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 1 000 000 zł (słownie: milion złotych).

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w roku 2013 na następujące zadania:

 

Zadanie nr 1 pn. KUŹNIA TALENTÓW

 

Projekty mające na celu wsparcie dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodych talentów. Realizacja zadania powinna przyczyniać się do wyłonienia szczególnie uzdolnionych osób i wsparcie rozwoju ich kompetencji, a także promocji i rozwoju talentów. Projekt może mieć zasięg regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy.

 

Czytaj więcej...

zaproszenie R. Podgórski miniTożsamość architektoniczna miasta Szczecina to nazwa wystawy Rafała Pogórskiego - stypendysty Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2012, na którą to pragniemy Państwa zaprosić. Uroczyste otwarcie odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 roku o godz. 17.00 w sali Elżbietańskiej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Projekt artystyczny Rafała Podgórskiego dotyczy badania tożsamości architektonicznej miasta o bogatej historii przemian geopolitycznych oraz ciekawym rozwoju urbanizacyjnym. Głównym wątkiem analizy projektu stały się założenia urbanistyczne XIX – wiecznej zabudowy śródmieścia. Na jej podstawie powstał cykl grafik oraz obrazów w technice własnej. Celem projektu jest odtworzenie cech oraz idei przyświecających XIX-wiecznym projektantom oraz ich wykorzystanie do re – interpretacji w postaci zapisu współczesnym językiem plastyki.

Sedinum„Sedinum, prochy i „rock'n'roll" to najnowsza sztuka wystawiana na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie. Jej twórcą jest szczeciński dramaturg, a architekt z wykształcenia, Krzysztof Bizio. Reżyserii spektaklu, którego premiera odbyła się w minioną sobotę (13.10.), podjął się Adam Opatowicz – dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie, w tle zaś rozpoznać można muzykę Carla Loewego.
Na stronie internetowej teatru przeczytać możemy, że jest to kolejny głos zabrany w sprawie tożsamości Szczecina. Bohaterów sztuki łączy stara szczecińska kamienica. Miejsce to jest metaforyczną areną, na której „stare" spotyka się z „nowym", „nasze" z „obcym". Czy dialog jest możliwy? Co zwycięży: budowanie muru czy mostu?

Szczegółowe informacje na temat dni oraz godzin, w których grany będzie spektakl znajdą Państwo tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

W związku z rozpoczynającym się procesem opracowywania zasad programowania perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o określenie Państwa oczekiwań i planów dotyczących tej kwestii. Zadaniem Samorządu Województwa jest wskazanie kluczowych kierunków rozwoju naszego regionu. W związku z powyższym trwają aktualnie przygotowania do stworzenia Programów Strategicznych w poszczególnych obszarach.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (KARTA 2014-2020.docx)Karta 2014-202020 kB
Pobierz plik (KARTA_instrukcja.docx)Instrukcja do karty15 kB

Czytaj więcej...

Magia Obokw plakat Rafa OlbiskiW dniu 8 września (sobota) o godzinie 19.00 w Teatrze Polskim w Szczecinie, przy komplecie widowni, odbyła się pierwsza w tym roku artystycznym, a czwarta już w kalendarzowym, premiera. „Magia Obłoków" to spektakl muzyczny oparty na muzyce Jana Kantego Pawluśkiewicza i Marka Grechuty. Piosenki układają się w metaforyczną opowieść o poszukiwaniu duchowości we współczesnym świecie. I o tym, że prawdziwy sens istnienia tkwi w sprawach najprostszych, naturze, kontakcie z drugim człowiekiem.

Reżyserem spektaklu jest Adam Opatowicz, obsadę tworzą aktorzy Teatru Polskiego w Szczecinie, zaś nad tekstem pracował, znany głównie młodszej widowni, Adam Zieliński „ŁONA".

Wszystkich tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze przyjemności obejrzenia spektaklu, pragniemy zaprosić na kolejne przedstawienia w dniach 14, 15 września o godz. 19.00 oraz 16 września o godz. 16.00. Bilety do nabycia w kasie teatru.

 

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego przystąpił do prac nad dokumentem pn. „Założenia Strategii Rozwoju Kultury i Dziedzictwa Narodowego do roku 2020 przez Samorząd Województwa” (Uchwała Nr 1359/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 sierpnia). Dokument będzie koncentrował się na kierunkach rozwoju, zadaniach i działaniach, za które jest odpowiedzialny Samorząd Województwa oraz na działaniach, w które Samorząd Województwa może zaangażować swoje zasoby techniczne, organizacyjne, osobowe i finansowe. Przygotowanie Założeń wpisuje się bezpośrednio w realizację celu 6.5 Rozwijanie dorobku kulturowego, jako fundamentu tożsamości regionalnej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (SRWZ). Zgodnie z zapisami SRWZ rozwój kultury stanowić ma fundament tożsamości regionalnej. Dla realizacji tego celu niezbędna jest aktualizacja dokumentów programowych w tym obszarze .

Czytaj więcej...

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/77/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/486/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. zawierającą szczegółowy harmonogram prac budżetowych informujemy, że Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego przystępuje do rozpoczęcia prac nad projektem budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2013.

W terminie do 1 września 2012 r. uprawnione podmioty mogą składać pisemne informacje o przyznanie środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa otyczących organizacji przedsięwzięcia o co najmniej wojewódzkim charakterze, a mających wpływ na rozwój kultury oraz wzrost uczestnictwa mieszkańców w kulturze.

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego