Wydarzenia kulturalne

logo

W imieniu organizatorów Kon­gresu Kultury Pomorza Zachodniego (15-16.11.2013 r.) oraz dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w przed­sta­wie­niu „Ope­retki czar” (frag­ment spek­ta­klu Kilka nut o miło­ści). To spe­cjal­nie zaaran­żo­wane, kochane przez publicz­ność sławne arie i duety ope­ret­kowe m.in.  z Wie­deń­skiej krwi, Ptasz­nika z TyroluWeso­łej wdówki, Hra­biny MaricyKra­iny uśmie­chuKsięż­niczki czar­da­sza czy Cli­vii. W barw­nym wido­wi­sku muzycz­nym poja­wią się soli­ści i Orkie­stra Opery na Zamku pod batutą Jerzego Wołosiuka.

Baletowe OgniwaW repertuarze Opery Na Zamku muzyka Witolda Lutosławskiego zajmuje w tym sezonie miejsce szczególne. Setna rocznica urodzin tego wybitnego kompozytora, którą obchodzimy w 2013 r., zainspirowała artystów Opery do zaprezentowania publiczności utworów Lutosławskiego w nieoczekiwanym kontekście – w połączeniu z tańcem. O tym, czy to będzie próba udana przekonamy się już 16 listopada. „OGNIWA”, bo taki tytuł nosi baletowe przedstawienie, to trzy taneczne etiudy stworzone do „Małej suity”, „Muzyki żałobnej” oraz „Łańcucha II”. Ich autorami są Robert Glumbek, Kaja Kołodziejczyk i Piotr Czubowicz.

DSCF2122Mamy już za sobą szczeciński koncert przygotowany przez Duo Miramare – projekt Doroty Jasińskiej realizowany w ramach przyznanego przez Marszałka O. Geblewicza stypendium artystycznego w roku 2013. Wykonany 29 października br. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego w Szczecinie koncert jest jednym z kilku, wpisanym w cykl pt. „Muzyka w służbie człowiekowi", koncertów zagranych w ośrodkach pożytku publicznego, których działaniem statutowym jest pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej.

Żabów 2013 fot.A. Federowicz 8W piątek, 25 październiak br. w Żabowie odbyła się pierwsza publiczna prezentacja nieznanego obrazu Petra Brandla, w której uczestniczył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż. Była to pierwsza publiczna prezentacja nieznanego dotychczas nikomu obrazu "Chrzest Chrystusa"czeskiego malarza w kościele św. Jana Chrzciciela w Żabowie.

plk17137 3fbfb„Bunt. Reaktywacja” – to tytuł lekcji historii, które po raz kolejny zorganizowane zostały przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu Centrum Dialogu Przełomy. Gospodarzem spotkania, które odbyło się  w środę 23 października 2013 r. w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie był wicemarszałek Wojciech Drożdż. Pretekstem do  spotkania, którego tematem był bunt młodych ludzi w latach 80., była 25. rocznica reaktywacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego