Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Aktulaności

plk16106 1094079 613142728718600 2117330184 oWystawa plenerową „Obrazy pamięci” została otwarta w środę 31 lipca przy budowie Centrum Dialogu Przełomy, nowego oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie (plac Solidarności 1). Wystawę otworzyli Członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lech Karwowski, kurator wystawy Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Ekspozycja prezentowana będzie do 30 września 2013.

Czytaj więcej...

pomerania filmSzanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym otwartym konkursem filmowym pn."The Tall Ships Races 2013", który ma na celu zachęcenie twórców filmowych - amatorów i profesjonalistów - do nakręcenia dowolnym sprzętem, w tym także telefonem komórkowym, filmu krótkometrażowego do 5 min., przedstawiamy poniżej regulamin konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU
Strona internetowa Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film"

Czytaj więcej...

Fundusz filmowy 2013Znamy już zwycięzców V konkursu o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym, ogłoszonego przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania. Konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się w poniedziałek 29 lipca w Kinie Zamek w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Do konkursu nadesłanych zostało łącznie 26 projektów (zgłoszono: 7 produkcji fabularnych, 15 dokumentalnych i 4 animowane).

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Protokół_2013_ZFF.pdf)Protokół 2013 ZFF94 kB

Czytaj więcej...

plk16043 7gvbfffW dniach 12-17.08.2013 rozegrają się największe i najbardziej prestiżowe w Polsce i na Bałtyku regaty samotników i załóg dwuosobowych: XIV Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza i grup dwuosobowych. Wydarzenie to zapowiedziane zostało na dzisiejszej (30 lipca 2013 .) konferencji prasowej z udziałem marszałka Olgierda Geblewicza oraz organizatora regat Krzysztofa Krygiera.

Czytaj więcej...

1002992 331326547000971 44318271 nW dniach 26-28 lipca 2013 roku Wolin przeniesie się do czasów wczesnośredniowiecznych, a wszystko to za sprawą odbywającego się w nim XIX Festiwalu Słowian i Wikingów. Ta międzynarodowa impreza cykliczna, przyciągająca uczestników z 25 krajów świata, to swoista lekcja historii, podczas której przekonać się można jak spędzano ówczas wolny czas, zaznajomić się z pieczołowicie odtworzonymi strojami historycznymi, różnorodnymi rzemiosłami, muzyką i tańcem dawnym. Oprócz wspominanych już atrakcji, widzowie obejrzą także wielką bitwę Słowian i Wikingów, poza tym odbywać się będą również regaty i rejsy replik łodzi historycznych.

Czytaj więcej...

plk15933 2013-07-19 12-52-59Wyjątkowa liczba spotkań, warsztatów, spektakli i koncertów w trzy dni. Od 19 do 21 lipca w Świnoujściu zakręciła się Karuzela Cooltury w Świnoujściu, tym razem pod hasłem „miłość i działanie”. - Już po raz piąty możemy obcować w Świnoujściu ze światami kultury wysokiej i popularnej, wziąć udział w spotkaniach z ludźmi różnych profesji, środowisk i pasji twórczych, którzy podejmą jak zawsze tematy trudne, ciekawe, ale też nie zawsze poważne.

Czytaj więcej...

Do 30 września br, do godziny 15.00 został przedłużony przez MKiDN nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedłużenie naboru jest spowodowane wydłużeniem procedury akceptacji Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" przez Państwa-Darczyńców. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian. Jednocześnie MKiDN zawiadamia, że dokumenty dotyczące Funduszu Współpracy Dwustronnej zostaną udostępnione na stronie internetowej programu niezwłocznie po akceptacji Funduszu przez Państwa-Darczyńców.

 

źródło: MKNiDN

DSCF3453„Zmierzch żagli na Bałtyku" to nazwa wystawy jakiej wernisaż odbył się w miniony wtorek w sali Elżbietańskiej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Prezentująca grafiki, rysunki i akwarele ze zbiorów Antykwariatu Wu-eL wystawa, dostępna będzie dla szerszego grona widzów przez miesiąc tj. do 18 sierpnia 2013 r. Poniżej przedstawiamy opis wystawy, który - mamy takową nadzieję – zachęci i skłoni Państwa do jej obejrzenia.

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu