Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Zgodnie z prowadzoną przez Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego UMWZ polityką dotyczącą standaryzacji przedkładanych przez instytucje kultury dokumentów, opracowane zostały wzory, na których składać należy poszczególne wnioski i sprawozdania.


Obowiązujące dokumenty zamieszczone zostały w załącznikach.


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego