Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

IMG 10507 a
W dniu 9 listopada br. w Galerii Wschodniej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie miała miejsce uroczysta promocja katalogu do wystawy stałej „Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów”, pozycji poświęconej ceremoniałowi pogrzebowemu na dworze książąt pomorskich w okresie nowożytnym, książęcym zabytkom funeralnym oraz poezji kunsztownej dedykowanej zmarłym dynastom a także artykuły opisujące sarkofagi szczecińskie, wołogoskie, darłowskie i słupskie. Publikację zamykają tłumaczenia tekstów źródłowych tj. mowy pogrzebowej ku czci Bogusława XIII i opis ceremonii pogrzebu księcia w 1606.

Sarkofagi książąt pomorskich stanowią dziś najcenniejsze zabytki sztuki pomorskiej w zbiorach szczecińskiego zamku. Ich losy od chwili odkrycia w 1946 roku były niezwykle burzliwe i mogłyby posłużyć jako kanwa niejednej powieści sensacyjnej i obrazu filmowego. Poważnie uszkodzone w wiekach XVIII i XIX, w okresie powojennym zostały poddane konserwacji, część przetopiono a uzyskaną cynę przekazano do ZSRR. Odkryte w ich wnętrzach szczątki książąt przez wiele dziesięcioleci pozostawały niepogrzebane, klejnoty i stroje z przyczyn „techniczno-administracyjnych” trafiły do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie a następnie do Muzeum Narodowego w Szczecinie, sarkofagi zaś pozostały własnością Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie od lat 90. XX wieku w depozycie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Już ta krótka relacja obrazuje jak skomplikowane są dzieje książęcych, pomorskich zabytków funeralnych, które do dzisiaj nie doczekały się pełnego opracowania naukowego. Lukę tę wypełnia publikacja „Pompa funebris książąt z dynastii Gryftów”, poszerzając w znaczący sposób wiedzę o pomorskim dziedzictwie kulturowym.

Nadkomplet publiczności podczas spotkania promocyjnego, ukazuje ogromne i stale pogłębiające się zainteresowanie dziejami dawnego Księstwa Pomorskiego zarówno ze strony środowiska naukowego jak i mieszkańców regionu.

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków finansowych otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego