Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

a4vd

Na te wieści czekał cały naukowy świat Pomorza Zachodniego. W niedzielę 11 czerwca br., podczas uroczystej gali w Akademii Sztuki, poznaliśmy Laureatów Zachodniopomorskich Nobli za rok 2016.

Zachodniopomorski Nobel to prestiżowa nagroda, którą przyznaje się naukowcom w kilku dyscyplinach naukowych: w dziedzinie nauk humanistycznych, podstawowych, technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu oraz artystycznych.

Nagrody, które trafiły do autorów najwybitniejszych osiągnięć naukowych dokonywanych przez naukowców województwa zachodniopomorskiego w 2016 roku, w postaci symbolicznych czeków wręczył wicemarszałek Jarosław Rzepa. Pula nagród sfinansowanych z budżetu województwa wyniosła 90 tys. zł.

W dziedzinie nauk humanistycznych zwyciężył dr hab. Łukasz Kołoczek z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę: Być, czyli mieć. Próba transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii” Martina Heideggera (Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016).

W dziedzinie nauk podstawowych dr Vincenzo Salzano z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego za nowatorską metodę kosmologicznego pomiaru prędkości światła.

W dziedzinie nauk technicznych prof. dr hab. inż. Marek Gryta z Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za zastosowania procesów membranowych do oczyszczania wody i separacji produktów biotechnologicznych.

W dziedzinie nauk ekonomicznych dr inż. Jarosław Jankowski z Katedry Inżynierii Systemów Informacyjnych oraz Zespołu Analityki Systemów Internetowych i Badań Sieci Złożonych Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za pracę: Making „friends” in a virtual world: The role of preferential attachment, homophily, and status, Social Science Computer Review, vol. 34(5), pp. 546-566, 2016.

W dziedzinie nauk rolniczych dr hab. inż. Mariusz Szymczak z Katedry Technologii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia w badaniach nad doskonaleniem technologii przetwórstwa ryb.

W dziedzinie nauk medycznych dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska Prof. nadzw. PUM w Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za wyjaśnianie biochemicznych i molekularnych podstaw mechanizmów toksycznego wpływu ksenobiotyków na organizm.

W dziedzinie nauk o morzu prof. dr hab. inż. Ryszard Buczkowski Kierownik Zakładu Metod Komputerowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie za zaawansowane obliczenia numeryczne konstrukcji z materiałów ceramicznych o cechach materiałów gradientowych w zastosowaniu do budowy zbiorników do przewozu gazu płynnego LNG.

Inicjatorem konkursu Zachodniopomorskich Nobli był prof. Waldemar Tarczyński, prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Projekt zrealizowany został przez grupę polskich badaczy pod kierunkiem profesorów: Aleksandra Wolszczana i Jana Lubińskiego (pomysłodawcy konkursu), członków Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki.

Kandydaci do nagrody są zgłaszani przez rektorów zachodniopomorskich uczelni oraz przez Członków Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki, którzy są jednocześnie organizatorami wydarzenia.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego