Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Realizując ustawowy obowiązek Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przedkłada co dwa lata Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem przekazuje go pod obrady Sejmiku Województwa w celu jego akceptacji.


Głównym założeniem programu jest polepszenie stanu zachowania zabytków oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej i rozwój społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego.


Uchwała Nr 704/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 13 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/120/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 2015 r.


Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Załącznik.pdf)Załącznik.pdf13126 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego