Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Wojewódzki program opieki nad zabytkami na lata 2013-2017 opracowany został przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Konieczność opracowania takiego programu wynika wprost z art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Program na lata 2013-2017 opracowany został na bazie doświadczeń wynikających z realizacji programu na lata 2008-2012, szeroko zakrojonych konsultacji z gminnymi i powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wydziałami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Podstawę opracowania programu stanowiła analiza zasobu kulturowego województwa i potrzeb w zakresie jego ochrony i opieki nad nim, w celu zachowania dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki program opieki nad zabytkami sporządza zarząd województwa, a przyjmuje sejmik województwa po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

Uchwała Nr 339/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXIII/310/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 2013-2017  (marzec_2013).pdf)Załącznik2282 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego