Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Realizując ustawowy obowiązek Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przedkłada co dwa lata Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem przekazuje go pod obrady Sejmiku Województwa w celu jego akceptacji.
Głównym założeniem programu jest polepszenie stanu zachowania zabytków oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej i rozwój społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uchwała Nr 195/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXIII/309/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WPONZ WZP L  2010-2012 (2 dwuletni okres 2010-2012).pd)Załącznik1165 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego