Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

bibliotekalogo miniWydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że w budżecie Województwa na rok 2012 została utworzona rezerwa celowa w wysokości 1 000 000 zł, przeznaczona na pokrycie części wkładów własnych do zadań realizowanych przez biblioteki województwa zachodniopomorskiego, które uzyskają dofinansowanie realizacji zadania ze środków będących w dyspozycji Operatora Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek", w ramach Wieloletniego Programu Kultura+.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej www.bibliotekaplus.pl.

 

Dofinansowanie przewidziane jest dla gmin, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca nie przekracza 1 000 zł. Wszystkie wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, jednak co do zasady procentowy udział dotacji celowej przyznanej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego nie powinien przekraczać 30% całkowitego kosztu realizowanego zadania.

Szczegółowych informacji udziela merytoryczny pracownik Wydziału pod nr telefonu: 91 440 30 18.

 

Koordynatorem Wojewódzkim programu jest pani Monika Kwaśniak, Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie (tel. 91 481 92 40).

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego