Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków

W całym województwie znajduje się wiele wspaniałych zabytków nierozerwalnie związanych z historią regionu. Stare kościoły, zamki, pałace, pozostałości średniowiecznych budowli i wiele innych zabytków ruchomych, które przybliżają nam, najczęściej nieznane, dzieje tego regionu. Ich stan jest zróżnicowany. Znaczna część wymaga pilnego podjęcia prac remontowo-konserwatorskich lub przynajmniej zabezpieczających przed całkowitą destrukcją.

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego