Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego
W załączeniu znajdą Państwo aktualne wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego rozliczenia przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorkie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2017.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego