Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Organizacje pozarządowe

19 marca 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kultury w roku 2013. W załączeniu znajdziecie Państwo listę podmiotów oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację wytypowanych zadań.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (wyniki konkursu.pdf)wyniki konkursu.pdf32 kB

Czytaj więcej...

Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, chcąc uzyskać dotację w trybie pozakonkursowym (do 10 tys. zł.), zobowiązane są złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania. O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Urzędu.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury w roku 2013. Zadanie powinno być realizowane w roku 2013 oraz rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 stycznia i zakończyć nie później niż 30 listopada.

Termin składania ofert - 31 stycznia 2013 roku.

Na stronie BIP (Menu przedmiotowe/dotacje/zasady udzielania dotacji) wprowadzone zostały Wytyczne wypełniania ofert oraz sprawozdań częściowych i końcowych z realizacji zleconych zadań publicznych w sferze pożytku.
Wytyczne te mają stanowić element pomocny dla potencjalnych beneficjentów w wypełnianiu tych dokumentów, nie stanowią jednak elementu wiążącego chyba że Treść ogłoszenia wprost wskazuje pewne wymagania.

 

wytyczne

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (108_wzór oferty.doc)108_wzór oferty.doc143 kB
Pobierz plik (108_wzór oświadczenia.doc)108_wzór oświadczenia.doc35 kB
Pobierz plik (ogłoszenie_Kultura.doc)ogłoszenie_Kultura.doc137 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego