Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

300 tysięcy złotych na cyfryzację kin w regionie przeznaczy Województwo Zachodniopomorskie. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać projekty, które zostały dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin", priorytetu II „Cyfryzacja kin". Celem priorytetu jest stworzenie „Sieci Polskich Kin Cyfrowych", a przyznane wsparcie będzie można przeznaczyć na pokrycie części wkładów własnych w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu cyfrowego.

 

O środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego z regionu będące organizatorami instytucji kultury w strukturach, których znajdują się kina uczestniczące w „Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych". Maksymalna wartość dofinansowania z budżetu regionu może wynieść 100 tysięcy złotych, przy czym dofinasowanie to może być przyznane, w formie pomocy finansowej, na cyfryzację jednego kina w powiecie.

 

Wsparcie finansowe z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na cyfryzację kin wynosi obecnie 50 % kosztów przedsięwzięcia, przy czym maksymalna cena za zestaw cyfrowy kwalifikowana we wniosku wynosi 350 tysięcy złotych netto, co oznacza, że beneficjent powinien zapewnić wkład własny w wysokości 175 tysięcy złotych całkowitego kosztu inwestycji.

 

Szczegółowe informacje o organizowanym konkursie znajdują się na stronie internetowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej po adresem: www.pisf.pl/pl/dotacje/programy-operacyjne/po-2013.

 

Decyzja władz samorządu województwa o zabezpieczeniu w budżecie dodatkowej kwoty 300 tysięcy złotych jest odpowiedzią na potrzeby instytucji kultury w zakresie zapewnienia dostępu do kultury, a także podniesienia jakości usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz osób odwiedzających nasz region.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego