Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem GUS Urzędu Statystycznego - Kultura w Polsce w 2016 r.

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego