Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Stypendia i nagrody

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu o Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.


Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2016 środki finansowe w wysokości 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).


Wnioski w sprawie przyznania nagrody składać należy do dnia 31 marca 2016 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ul. Starzyńskiego 3 - 4, 70-506 Szczecin) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nagroda Pro Arte Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury".


Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach.

stypendia2015Spektakl, instalacja, płyta - to trzy zadania artystyczne, które wykona trójka tegorocznych stypendystów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W poniedziałek 18 maja marszałek Olgierd Geblewicz wręczył stypendia.

Tegoroczni stypendyści to Marta Łągiewka-Niewiadomska, Katarzyna Pawłowska oraz Paweł Rozmarynowski. Każdy z nich z nich otrzyma 12 tys. zł na realizację przedstawionego przez siebie zadania artystycznego.

Czytaj więcej...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu o Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.


Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015 środki finansowe w wysokości 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2015 stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant”.


Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015 środki finansowe w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Czytaj więcej...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2015 stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną.


Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015 środki finansowe w wysokości 36.000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).


Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (formularz wniosku.doc)formularz wniosku.doc43 kB
Pobierz plik (ogłoszenie.jpg)ogłoszenie.jpg220 kB
Pobierz plik (regulamin.doc)regulamin.doc43 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego