Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego
a5egfvsdgvbsgvb 0
Wyjątkowy dorobek artystyczny, lata pracy na rzecz kultury Pomorza Zachodniego, dzieła docenianie w Polsce i na świecie. To wszystko łączy artystów, którzy są laureatami nagród marszałka województwa „Pro Arte”. W tym roku nagrodzone osoby to Maria Andrzejewska, Leonia Chmielnik, Inga Iwasiów i Czesław Kuriata.

W piątek 13 października odbyła się uroczysta gala podczas której charakterystyczne statuetki „Pro Arte” oraz symboliczne czeki wręczył laureatom marszałek Olgierd Geblewicz. Gala uświetniła koncert inaugurujący nowy sezon artystyczny Opery na Zamku w Szczecinie.


Nagrody „Pro Arte” przyznawane są przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w województwie. Laureaci otrzymują statuetki, dyplomy oraz gratyfikacje finansowe w wysokości 10 000 zł. Nagrody wręczane są od 2012 roku.

Sylwetki nagrodzonych

Nagroda „Pro Arte” została przyznana Marii Andrzejewskiej w jubileusz 25–lecia działalności Fundacji Balet, której jest inicjatorką i organizatorem. Fundacja wspiera uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież oraz propaguje sztukę baletową w Szczecinie i regionie. Organizuje m.in. Międzynarodowy Konkurs Baletowy Złote Pointy oraz prowadzi Studio Taneczno–Musicalowe. Nagroda została przyznana za popularyzację i wspieranie sztuki baletu oraz promowanie województwa zachodniopomorskiego.

Leonia Chmielnik to artystka związana ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim od 1967 roku. Jest artystką wszechstronną; zajmuje się rzeźbą, parkową i kameralną, rysunkiem i malarstwem. Jest współautorką m.in. monumentalnego pomnika Anny Jagiellonki i Bogusława X usytuowanego przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Autorka wielu statuetek, medali i reliefów. Laureatka nagród i wyróżnień z olbrzymim dorobkiem artystycznym. To także trzykrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Nagroda „Pro Arte” przyznana została w jubileusz 50–lecia pracy, w podziękowaniu za dorobek i całokształt działalności artystycznej, a także w uznaniu twórczej odwagi i niezależności.

Inga Iwasiów - pisarka, krytyk literacki, profesor literaturoznawstwa, przez kilkanaście lat redaktor naczelna dwumiesięcznika "Pogranicze", organizator życia kulturalnego i intelektualnego w Szczecinie. Juror Nagrody Literackiej „Nike”. Wydała między innymi tomy rozpraw i esejów: Gender dla średnio zaawansowanych, Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania, Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj, zbiory wierszy Miłość i 39/41, opowiadania Smaki i dotyki oraz powieści Bambino, Ku słońcu, Na krótko.

Pomysłodawczyni Nagrody Literackiej dla Autorki "Gryfia", której celem jest m.in. promowanie twórczości kobiet, oraz przewodnicząca jej kapituły. W 2010 roku została uhonorowana tytułem ambasadorki Szczecina. Nagroda „Pro Arte” w uznaniu cennego dorobku literackiego. Za odwagę przekraczania granic, twórczą indywidualność oraz wyrazistą osobowość, a także za wpływ na życie kulturalne i intelektualne mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Czesław Kuriata – pochodzący z Koszalina poeta, prozaik, publicysta, działacz społeczny, autor słuchowisk radiowych oraz utworów dla dzieci. Wielokrotnie wyróżniany prestiżowymi nagrodami lokalnymi i ogólnopolskimi. Debiutował tomem Niebo zrównane z ziemią pod okiem Juliana Przybosia. 25 lat przepracował w redakcji literackiej Radia Koszalin. Kierował oddziałem Związku Literatów Polskich, współtworzył i redagował miesięcznik „Pobrzeże” oraz tygodnik „Morze i Ziemia” w Szczecinie, a także koszaliński „Magazyn Literacki”. Był też wydawcą literackiego czasopisma „Arkona”. Wizytówką twórczości Czesława Kuriaty są jego wiersze; zostały przetłumaczone na 14 języków oraz książka dla dzieci - wydana w 650 tys. egzemplarzy. Nagroda „Pro Arte” w uznaniu cennego dorobku artystycznego oraz wielowymiarowej twórczości literackiej, a także w podziękowaniu za całokształt działalności, rozwój i upowszechnianie kultury Pomorza Zachodniego.

Tego wieczora marszałek wręczył także Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego solistom Opery na Zamku, Joannie Tylkowskiej-Drożdż (solistka-śpiewak) i Pawłowi Wdówce (solista baletowy).Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego