Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Logo Zamek cdr9 A minimini

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

ul. Korsarzy 34
70 - 540 Szczecin
tel. 91 433 88 41
fax 91 434 79 84

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zamek.szczecin.pl

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest jedną z siedmiu instytucji kultury, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Sale zamkowe i dziedzińce - dają możliwość realizowania bardzo różnorodnych projektów i prowadzenia działalności w wielu dziedzinach sztuki. Łącznie, każdego roku odbywa się tu kilkaset imprez: koncertów, wystaw, seansów filmowych, spektakli teatralnych, przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego, spotkań z zakresu historii, sztuki i literatury oraz pokazów plenerowych. Obok imprez prezentowanych we własnej siedzibie i na terenie miasta, Zamek zajmuje się również organizacją różnorodnych prezentacji (koncerty, wystawy, przeglądy, konkursy) w województwie zachodniopomorskim, Meklemburgii – Pomorzu Przednim i Brandenburgii, współpracuje z wiodącymi instytucjami kultury w kraju i za granicą, aktywnie uczestniczy w pokazach promujących województwo zachodniopomorskie (w 2008 we Wrocławiu, 2009 w Katowicach i 2010 w Berlinie). Współpracuje również ze związkami i stowarzyszeniami twórczymi, kombatanckimi i mniejszości narodowych, organizując imprezy jubileuszowe i przeglądy. Instytucja co roku korzysta z dofinansowania projektów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz funduszy Unii Europejskiej. Zajmuje się działalnością wydawniczą (katalogi wystaw czasowych, foldery, wewnętrzny informator kulturalny p.n. Zamkowe Propozycje Kulturalne).


W ramach jego struktury organizacją imprez zajmują się następujące Działy:


Dział Organizacji Imprez Artystycznych realizuje wydarzenia z dziedziny muzyki, która należy do priorytetowych działań Zamku. Blisko 380 koncertów rocznie, ok. 90 tys. słuchaczy świadczą o niezwykłej popularności tej formy. Dział specjalizuje się w organizacji cyklicznych imprez takich jak: Niedzielne Koncerty Południowe, organizowane od 1987 roku, Wiosenne Koncerty Gitarowe, Zamkowe Lato Artystyczne, Jesienny Salon Muzyczny i in. W okresie letnim realizowane są w naszym regionie – województwie zachodniopomorskim trzy festiwale muzyki organowej, w których Zamek Książąt Pomorskich pełni rolę współorganizatora: Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Katedrze – Kołobrzeg, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, Międzynarodowy Festiwal Organowy (Bazylika Archikatedralna w Szczecinie). W salach koncertowych i na scenach dziedzińców odbywają się koncerty gwiazd muzyki klasycznej i rozrywkowej, wydarzenia okolicznościowe. Wystawiane są przedstawienia teatralne w salach teatralnych (Teatr Krypta i Piwnica przy Krypcie), widowiska plenerowe, odbywają się promocje młodych artystów oraz realizacje dużych projektów artystycznych; prowadzenie działalności Kina „Zamek" - odbywają się tu przeglądy kina m. in. rosyjskiego, węgierskiego, norweskiego, niemieckiego, francuskiego czy szwedzkiego, w sali kina goszczą takie festiwale jak DokumentArt, Watch Docs, Jednominutówki, Szorty.pl, Cyfrowy Planete Doc Review. W 2007 roku kino Zamek zostało członkiem elitarnej Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.


Dział Wystaw Artystycznych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie każdego roku prezentuje około czterdziestu wystaw czasowych z różnych dziedzin sztuki. Dzięki kontaktom utrzymywanym z polskimi i zagranicznymi muzeami, archiwami, galeriami sztuki oraz środowiskami twórczymi, prezentowane w Zamku wystawy to nierzadko okazje do obejrzenia dzieł najwybitniejszych twórców lub wyjątkowych kolekcji z kraju i z zagranicy. Organizowane są również ekspozycje współczesnej i dawnej sztuki w ramach Prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii Pomorzu Przednim (m.in. Zamki i rezydencje na Pomorzu). Cyklicznie, począwszy od 1962 roku w galeriach zamkowych odbywa się Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego.


Dział Edukacji Artystycznej propaguje wychowanie do kultury i przez kulturę. Głównym celem procesu edukacji jest przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Ów cel realizowany jest poprzez organizację przeglądów i festiwali, koncertów, warsztatów, spotkań i projektów oraz stałych form zajęć. W ramach Działu Edukacji Artystycznej prowadzone są: sekcja ds. amatorskiego ruchu artystycznego województwa zachodniopomorskiego (przeglądy ARA, współpraca z ośrodkami kultury województwa), sekcja stałych form zainteresowań (Zamkowa Orkiestra Kameralna, Pracownia Teatralna „Stół", Szczeciński Chór Kameralny, Fotoklub „Zamek" – organizacja międzynarodowych konkursów diaporamy cyfrowej), sekcja literatury – sala biblioteczna (spotkania autorskie), działalność edukacyjna (audycje muzyczne, warsztaty artystyczne, spotkania i wykłady). Dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami zagranicznymi realizowane są projekty: Polsko-Niemiecka Orkiestra Młodzieżowa POMERANIA i Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne.


Dział Współpracy Międzynarodowej zajmuje się poszukiwaniem nowych partnerów do wspólnych projektów i różnego rodzaju przedsięwzięć a jednocześnie dba o jak najlepsze relacje z naszymi obecnymi partnerami. Współpraca między naszą instytucją a partnerami ma na celu dążenie do wspólnie wytyczonych, długotrwałych celów. Międzynarodowe przedsięwzięcia integrują środowiska związane z popularyzowaniem kultury i sztuki oraz przyczyniają się do nawiązywania nowych kontaktów interpersonalnych, jak i wspomagają integrację pomiędzy uczestnikami o podobnych zainteresowaniach. Obecnie prowadzimy współpracę z Niemcami, Ukrainą, Rosją, Francją i Danią.


Zachodniopomorski Fundusz Filmowy działający w strukturze Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, został powołany z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydentów Miasta Szczecin oraz Miasta Koszalin i rozpoczął działalność 17.04.2009 r. Celem ZFF jest finansowanie produkcji filmowej związanej z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Miasta Szczecin i Gminy Miasta Koszalin, polegającej na ukazaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, poprzez wykorzystanie w filmie walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udział twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem; bądź wywierającej korzystny wpływ na gospodarkę rynku lokalnego.


Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej - mieści się w Skrzydle Menniczym Zamku Książąt Pomorskich i jest jedynym w Szczecinie biurem informacji turystycznej czynnym przez 7 dni w tygodniu. Możecie Państwo dzwonić do nas lub nas odwiedzić w godzinach 10:00 - 18:00. Zakres działania Centrum to przede wszystkim: informacja turystyczna i kulturalna o Szczecinie i regionie, sprzedaż map, przewodników, książek historycznych i albumów, pomoc w kontakcie z pilotami i przewodnikami turystycznymi, sprzedaż biletów wstępu do Zamku, sprzedaż biletów na koncerty i przedstawienia w Szczecinie, publikacja informatora "Zamkowe Propozycje Kulturalne", a także stron internetowych: www.zamek.szczecin.pl oraz www.szpak.szczecin.pl.


Zgodnie ze statutem nadanym przez Urząd Marszałkowski Zamek jest administratorem obiektu, który realizuje zadania w zakresie remontów, modernizacji, bezpieczeństwa i ochrony obiektu oraz jego właściwego funkcjonowania.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (statut zkp.pdf)Statut Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie196 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu