Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Aktulaności

jaka-akademia-1.520.244.sW miniony weekend pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Szczecina w SZTUKAterii Akademii Sztuki w Szczecinie odbyło się Sympozjum Naukowe pn. „Jaka Akademia?". Konferencję otworzył Wojciech Drożdż - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a wśród zaproszonych gości oraz prelegentów znaleźli się m.in. Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, dr hab. prof. AS Zbigniew Romańczuk, prof. dr hab. Kamil Kuskowski, mgr Marek Czerski, dr Janina Florczykiewicz, prof. Eugeniusz Józefowski, dr Kalina Kukiełko-Rogozińska, Benedykt Odya, dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz.

Czytaj więcej...

Bilet na KsiężycZgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dnia 16 października br. o godz. 18.00 w kinie Helios przy ul. Krzywoustego w Szczecinie odbyła się uroczysta kolaudacja filmu - koprodukowanego przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film" - pt. BILET NA KSIĘŻYC, w reżyserii Jacka Bromskiego. Widownię, w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, przywitał Jacek Jekiel Dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego UMWZ.

Czytaj więcej...

J.Bromski BiletW dniu 16 października br. o godz.18.00 w kinie Helios przy ul. Krzywoustego w Szczecinie odbędzie się uroczysta kolaudacja filmu - koprodukowanego przez Zachodniopomorksi Fundusz Filmowy „Pomerania Film" - pt. BILET NA KSIĘŻYC, w reżyserii Jacka Bromskiego. W programie spotkanie z reżyserem i aktorami oraz koncert zespołu Big Fat Mama. Podczas ostatniego Festiwalu Filmów w Gdyni „Bilet na księżyc" otworzył projekcje konkursowych pokazów filmów nowych, nieznanych publiczności, i od razu podbił serca widzów. Jury konkursu w składzie: Janusz Głowacki (przewodniczący), Urszula Antoniak, Agata Buzek, Agnieszka Holland, Kirsten Niehuus, Christopher Hampton, Arthur Reinhart przyznało nagrodę za scenariusz do filmu „Bilet na księżyc" Jackowi Bromskiemu.

Czytaj więcej...

plk16976 IMG 9600Uroczystość Prezentacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego odbyła się dziś (poniedziałek 14 października 2013r.) w Muzeum Narodowym w Szczecinie.  Prezentacja ma już kilkunastoletnią tradycję i na stałe wpisała się w zachodniopomorski kalendarz wydarzeń kulturalno-gospodarczych. Od pierwszej edycji tego wydarzenia głównym celem było i jest zacieśnianie kontaktów, budowanie dobrego wizerunku sąsiada i zdobywanie tego co najważniejsze – wzajemnego zaufania.

Czytaj więcej...

schiefner-1W dniu 14 października br. o godz. 13.30 zapraszamy do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, na otwarcie wystawy „Ojczyzna i tożsamość/ Heimat und Identität". Na wystawie swoje prace zaprezentuje sześć artystek z Polski i Niemiec: Agata Michowska, Anna Orlikowska, Kerstin Schiefner, Lucia Schoop, Janet Zaugner, Agata Zbylut. Organizatorami wystawy, którą oglądać można od 15.10.2013 - 5.01.2014 roku, są Muzeum Narodowe w Szczecinie i Meklemburski Dom Artystów w Zamku Plüschow/Mecklenburgisches Künstlerhaus Schloss Plüschow.

Czytaj więcej...

2013 10 13 - Muzeum Muzyki - Opowiadanie przy fortepianieNa pierwszy jesienny koncert z cyklu Muzeum Muzyki zaprasza Baltic Neopolis Orchestra oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie. W głównej sali wystawowej Muzeum Historii Szczecina (ul. Księcia Mściwoja II. 8) wystąpi Baltic Neopolis Quartet, a towarzyszyć mu będzie pianista Tomasz Jocz. W programie koncertu kwintet fortepianowy f-moll op. 34 Johannesa Brahmsa oraz kompozycja Marka Czerniewicza „Idę do Ciebie przez mrok, przez ogień" na skrzypce, wiolonczelę i fortepian. Koncert odbędzie się 13 października (niedziela) o godz. 17. 00. Godzinę wcześniej zapraszamy do obejrzenia muzealnych ekspozycji.

Wykonawcy:
Tomasz Jocz (fortepian)
Baltic Neopolis Quartet:
– Filip Lipski (skrzypce)
– Szymon Telecki (skrzypce)
– Emilia Goch (altówka)
– Tomasz Szczęsny (wiolonczela)

Czytaj więcej...

Szkoda że jest nierządnicą„Szkoda, że jest nierządnicą" to tytuł najnowszej sztuki, której premiera odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 12 października 2013 roku o godz. 19.00 w Teatrze Polskim w Szczecinie. Siedemnastowieczna sztuka Johna Forda to historia o zniewoleniu przez namiętność, która łamie tabu. Kazirodcza miłość brata i siostry naruszając normy społeczne wywołuje ferment, wiedzie ku potępieniu i kończy się zbrodnią.

Więcej informacji na temat przedstawienia oraz repertuaru instytucji znajdą Państwo na stronie Teatru Polskiego.
Serdecznie zapraszamy!

plakat ukryta europaW imieniu Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu pragniemy poinformować Państwa o ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Ukryta Europa". Ideą konkursu jest pokazanie oraz zwrócenie uwagi na często nieznane lub zapomniane miejsca, obiekty w Polsce, które stanowią przykład sztuki, kultury, architektury europejskiej lub upamiętniają wydarzenia historyczne, które zaistniały w kontekście europejskim i mają znaczenie nie tylko regionalne, ale posiadają odniesienie do historii i dziejów Europy.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (regulamin_ukryta_europa.doc)Regulamin konkursu34 kB

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu