Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Aktulaności

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego UM WZ opracował dokument podsumowujący wysokość środków przenaczonych na kulturę z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2010 - 2014.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej na adres Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 września 2014 r.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (oferta.pdf)Załącznik - oferta874 kB

Uprzejmie informujemy, że VI konkurs o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film został rozstrzygnięty. W załączniku (należy kliknąć na tytuł artykułu) zamieszczony został wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Programowej ZFF. Laureatom gratulujemy i życzymy udanych produkcji.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (1.jpg)Załącznik nr 1845 kB
Pobierz plik (2.jpg)Załącznik nr 2488 kB

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego informuje, że termin składania ofert w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie upływa w dniu 30 czerwca 2014 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, terminu i miejsca składania ofert można znaleźć po naciśnięciu w poniższy link: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/zarzad-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrekto-3.

Szanowni Państwo,
w celu sporządzenia umowy o dofinansowanie zadania proszę o dostarczenie w terminie do 10 czerwca br. do Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (adres: ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin):
1. Zakresu finansowo – rzeczowego zadania według załączonego wzoru, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy (aby go otworzyć, należy kliknąć "więcej"). Jeśli kwota przyznanej dotacji jest mniejsza od kwoty wnioskowanej proszę o dostosowanie zakresu zadania, źródeł finansowania do wysokości przyznanej dotacji (wysokość wkładu własnego może zostać obniżona proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji) oraz terminów wykonania poszczególnych etapów (daty zakończenia etapów należy wskazać w tabeli „Kosztorys według rodzaju kosztów"). Data zakończenia ostatniego z etapów oznaczać będzie datę rzeczowego wykonania zadania, która zostanie wpisana w umowie.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (zał nr 1 do umowy - zakres rzeczowo - finansowy.doc)Zał. nr 1 do umowy - zakres rzeczowo - finansowy43 kB

Czytaj więcej...

1 200 000 złotych przeznaczone zostanie w roku 2014 z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na ratunek kolejnych, cennych zabytków Pomorza Zachodniego. Wsparcie na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane otrzyma 50 podmiotów. Uchwałę, która umożliwi podpisanie umów z beneficjentami podjęli radni podczas XXXIV sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Z dofinansowania skorzystają przede wszystkim parafie, ale także gminy, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (zestawienie dotacji.pdf)Wykaz beneficjentów - Zabytki 2014162 kB

Czytaj więcej...

logo ZFF2012Uprzejmie informujemy, że VI nabór wniosków  o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym został rozpoczęty. Celem Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego POMERANIA FILM,  jest edukacja filmowa, rozwój przemysłu i działalności filmowej w regionie oraz koprodukcja poprzez współfinansowanie i wspieranie organizacyjne produkcji filmowych:

- związanych z województwem zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin, mogących przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji tych miast i regionu oraz do budowania jego pozytywnego wizerunku,

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego