Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017. Oferty można składać do 27 stycznia 2017 r.


Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego