Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2016 r. oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty złożone w przedmiotowym konkursie.


Treść ogłoszenia konkursowego oraz załączniki znajdą Państwo poniżej.


Nabór wniosków trwa do dnia 29 stycznia 2016 r.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego