Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

MostJuż w najbliższy wtorek, 13 października 2015 r., o godzinie 18.00, w Centrum Kultury Euroregionu „Stara rzeźnia” odbędzie się wykład dr Ewy Gwiazdowskiej „Szczecin i motywy marynistyczne w twórczości Augusta Ludwiga Mosta”. Wykład odbędzie się w ramach cyklu „Zawsze we wtorek – Szczecinianie i Przyjaciele”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie prezentacja Daniela Źródlewskiego „Inicjatywa nadania przeprawie na Wyspę Grodzką imienia Augusta Ludwiga Mosta”.


Już na początku ubiegłego roku, zainspirowani powstaniem nowej przeprawy do mariny na Wyspie Grodzkiej, Muzeum Narodowe w Szczecinie przedstawiło propozycję nadania obiektowi nazwy „Most imienia Augusta Ludwiga Mosta”. Dokładnie z miejsca, w którym powstał, artysta w 1847 roku namalował jeden ze swoich najbardziej znanych obrazów – "Widok Szczecina z Łasztowni Stoczniowej" ("Blick auf Stettin von der Schiffbaulastadie"). Dzieło dziś znajduje się w zbiorach Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, Muzeum Narodowe w Szczecinie jest jednak właścicielem największej liczby płócien tego wybitnego pomorskiego malarza, w kolekcji jest już 11 obrazów oraz rysunki.


„Most Mosta” to nie tylko ciekawa gra słów, ale też nośnik wartości historycznychi tożsamościowych. To także możliwość przeprowadzenia oryginalnych działań edukacyjnych, pozwalających szczecinianom na zapoznanie się z fascynującą historią miasta i jego dawnymi wybitnymi mieszkańcami. Nazwa mogłaby zapoczątkować serię kolejnych przedsięwzięć służących promocji i edukacji, jak na przykład stworzenie tablicy pamiątkowej z reprodukcją wspomnianego obrazu czy plenerowej galerii obrazów Mosta.


Ponad rok temu stosowne dokumenty trafiły do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Szczecin. Wówczas Muzeum otrzymało odpowiedź, że wszelkie działania zostaną podjęte po zakończeniu budowy. Ten czas właśnie nadszedł. Wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie z przedstwicielami Urzędu dotyczące inicjatywy.August Ludwig Most – niemiecki malarz epoki biedermeieru. Urodził się 10 marca 1807 roku w Szczecinie. W młodości kształcił się w Stargardzie u malarza o nazwisku Thiele. W latach 1825–1830 studiował w Akademii Sztuki w Berlinie u profesora Heinricha Lengericha. Z tego okresu pochodzą pierwsze obrazy artysty, przedstawiające Stargard: „Wieże Bramy Młyńskiej” i „Wnętrze kościoła Mariackiego”. Ten ostatni został zakupiony przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. Po zakończeniu studiów Most przez kilka lat mieszkał w Dreźnie, by w 1834 roku powrócić do Szczecina. W roku 1841 rozpoczął pracę w szczecińskim Gimnazjum Mariackim.


W szkole tej pracował jako nauczyciel rysunku aż do śmierci.


August Ludwig Most chętnie podróżował, szkicował m.in. zajazdy, gospody i stroje ludowe, szczególnie chętnie strój pyrzycki, który malarz spopularyzował dzięki swoim szkicom. Z chwilą powołania w 1834 roku Pomorskiego Stowarzyszenia Sztuki (Kunstverein für Pommern) zasiadał w jego zarządzie i zaliczał się do elity miejskiej Szczecina.


Duża część prac Ludwiga Mosta zaginęła podczas II wojny światowej. Zachowało się przede wszystkim malarstwo olejne, pejzażowe i portretowe – łącznie około 280 obrazów, przechowywanych głównie w zbiorach muzeów w Szczecinie i Greifswaldzie. Wśród pejzaży dużą wartość przedstawiają obrazy prezentujące architekturę dawnego Szczecina, Stargardu i Pyrzyc, wśród portretów – m.in. podobizny szczecińskiego kompozytora Carla Loewego i matematyka Hermanna Grossmanna.


August Ludwig Most zmarł w rodzinnym mieście 27 czerwca 1883 roku, został pochowany na nieistniejącym dziś Cmentarzu Grabowskim.


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego