Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

afferafilmowa

W dniach 22 - 25 września 2015 roku w bydgoskim Pałacu Młodzieży odbędzie się 30. edycja AFF-Ery Filmowej - przeglądu filmów, który jest atrakcyjną propozycją adresowaną do wszystkich miłośników kina, a przede wszystkim niezwykle cenną ofertą edukacyjną dla młodych widzów.


AFF-Era Filmowa to organizowany przez bydgoski Pałac Młodzieży przegląd filmowy o charakterze edukacyjnym, realizujący tematykę z podstaw programowych z historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i przedmiotów artystycznych na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Publiczność imprezy rekrutuje się w znacznej mierze spośród ludzi młodych – głównie uczniów, ale także studentów. Na przestrzeni trzydziestu lat przedsięwzięcie było honorowane Patronatami najważniejszych instytucji w kraju. Od ponad 10 lat otrzymuje Honorowy Patronat Polskiego Komitetu ds. UNESCO, przez 3 lata Ministra Edukacji Narodowej, a również przez 10 lat Patronat Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.


O charakterze przeglądu w znacznej mierze decyduje starannie dobrany repertuar, prezentujący w możliwie najpełniejszy sposób omawiany obszar historii kina. AFF-Era niejednokrotnie stanowi jedyną okazję, by na kinowym ekranie obejrzeć dzieła przełomowe, ambitne, odbiegające od jednowymiarowego repertuaru komercyjnych kin czy zrutynizowanej propozycji ogólnodostępnych stacji telewizyjnych.


Zgodnie z wieloletnią tradycją każda odsłona imprezy podporządkowana jest zmieniającemu się kluczowi tematycznemu. W 2015 roku AFF-Era Filmowa odbędzie się po raz 30, stąd też temat nadchodzącej edycji nawiązywać będzie do „jubileuszowego" liczebnika – lata trzydzieste są bowiem niezmiernie ciekawym obszarem w historii kina i kultury, stanowią też nieustanną inspirację i tematykę filmów współczesnych. Program pokazów będzie więc obejmował polską i światową klasykę kina sprzed osiemdziesięciu lat, ale i najbardziej twórcze nawiązania do dekady, która okazała się tak ważną w dziejach świata. Był to przecież okres traumy wielkiego kryzysu, rosnących w siłę oblicz totalitaryzmu, politycznych i społecznych napięć, ale i rozwoju technologicznego, ekspansji kultury masowej, wielkich fortun, wybitnych dzieł literackich i nieszablonowych postaci. To wszystko znajdzie swe filmowe reprezentacje w trakcie przeglądu, a ponadto zostanie rozwinięte w towarzyszących AFF-Erze wydarzeniach, takich jak prelekcje, wykłady, warsztaty filmowe, fotograficzne, taneczne i literackie, a także dyskusje.


Każdy seans poprzedzany jest prelekcją, wygłaszaną przez znawcę kina i poruszanej przez dany utwór problematyki. W ten sposób publiczność otrzymuje informacje nie tylko o czysto filmowej stronie dzieła, lecz również o towarzyszących mu kontekstach kulturowych, społecznych, politycznych czy historycznych.


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego