Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu o Nagrody „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.


Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015 środki finansowe w wysokości 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).


Wnioski w sprawie przyznania nagród należy składać do dnia 29 maja 2015 r. na adres Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, do godz. 15.00 w sekretariacie Wydziału, z dopiskiem: „Nagroda Pro Arte Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury”.


Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego.Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Formularz wniosku 1.0.doc)Formularz wniosku 1.0.doc49 kB
Pobierz plik (zał. nr 2 Pro Arte.doc)Regulamin Pro Arte44 kB
Pobierz plik (załącznik nr 1 Pro Arte.doc)Ogłoszenie Pro Arte 2015167 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego