Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

SKUTECZNE  APLIKOWANIE O MINISTERIALNE ŚRODKI FINANSOWE

 

Samorządowe instytucje kultury w ramach pierwszego naboru wniosków do programu Mecenat 2010 oraz Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały dofinansowanie na realizację 6 projektów w łącznej kwocie 691 400 zł.

Pełne zestawienie zadań, instytucji je realizujących oraz kwot otrzymanych dotacji przedstawia tabela.
Województwo Zachodniopomorskie przekaże instytucjom kultury dodatkowo środki finansowe w kwocie 289 700 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części wymaganych wkładów własnych do realizacji zadań.
Realizacja zadań wzbogaci ofertę kulturalną, artystyczną i edukacyjną województwa zachodniopomorskiego oraz poprawi stan infrastruktury kultury w naszym regionie.


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego