Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

1 200 000 złotych przeznaczone zostanie w roku 2014 z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na ratunek kolejnych, cennych zabytków Pomorza Zachodniego. Wsparcie na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane otrzyma 50 podmiotów. Uchwałę, która umożliwi podpisanie umów z beneficjentami podjęli radni podczas XXXIV sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Z dofinansowania skorzystają przede wszystkim parafie, ale także gminy, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne.

 

W roku bieżącym, na ogłoszony 20 grudnia 2013 r. nabór wniosków, wpłynęło 120 ofert na łączną kwotę 10 142 316,35 zł. Ocena wniosków składała się z następujących etapów:

 

I etap oceny formalnej, w którym:
- 52 wnioski oceniono pozytywnie,
- 26 wniosków oceniono negatywnie (bez możliwości uzupełnienia),
- w 42 wnioskach stwierdzono konieczność uzupełnienia.

 

II etap oceny formalnej, w którym:
- 34 z 42 uzupełnionych wniosków przyznano ocenę pozytywną.

 

III etap - ocena merytoryczna, w którym:
- dokonano weryfikacji 86 wniosków z pozytywną oceną.

 

Decyzją radnych Sejmiku przyznano 50 dofinansowań na łączną kwotę 1 200 000 zł.

W zamieszcoznym poniżej załączniku znajduje się szczegółowe zestawienie dotyczące tegorocznych beneficjentów.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (zestawienie dotacji.pdf)Wykaz beneficjentów - Zabytki 2014162 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego