Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

logo ZFF2012Uprzejmie informujemy, że VI nabór wniosków  o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym został rozpoczęty. Celem Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego POMERANIA FILM,  jest edukacja filmowa, rozwój przemysłu i działalności filmowej w regionie oraz koprodukcja poprzez współfinansowanie i wspieranie organizacyjne produkcji filmowych:

- związanych z województwem zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin, mogących przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji tych miast i regionu oraz do budowania jego pozytywnego wizerunku,

 

 

- wykorzystujących lokalne zasoby kadrowe (twórcze, odtwórcze i techniczno-pomocnicze) oraz podmioty mające siedzibę w regionie,

- dających szerokie pole rozwoju kompetencji i praktyki zawodowej,

- posiadających niekwestionowane walory artystyczne, podejmujących niebanalne tematy przy perfekcyjnym wykorzystaniu narzędzi filmowych.

 

Planowana kwota przeznaczona na wsparcie finansowe w roku 2014 to 350.000 zł brutto.

 

Do konkursu aplikować mogą wyłącznie producenci filmowi.

Wsparcie finansowe Funduszu odbywać się będzie poprzez udział ZFF w produkcji filmów, jako koproducenta.

 

Producent filmowy przystępując do konkursu akceptuje warunek wydatkowania pełnej kwoty przyznanego przez ZFF wsparcia finansowego w roku kalendarzowym, w którym otrzymał wsparcie. Termin wydatkowania przyznanych środków wraz z warunkami ich rozliczenia określi każdorazowo umowa koprodukcyjna zawarta pomiędzy Zamkiem a Producentem, przy czym termin wydatkowania środków ZFF nie musi być tożsamy z terminem zakończenia produkcji filmowej.

 

Termin składania wniosków do 6.06.2014 r. (dokumenty powinny zostać dostarczone do sekretariatu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, najpóźniej do 6.06.2014, do godz. 16.00).

 

Regulamin konkursu, karty ocen i wniosek o udzielenie wsparcia finansowego znajdują się na stronach:

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – www.zamek.szczecin.pl

Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film – www.pomeraniafilm.pl  (w zakładce Regulamin).

 

Szczegółowych informacji udzielają Beata Bogusławska i Agnieszka Jankowska, tel. 91 488-32-12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  11.07.2014 r.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego