Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

W dniu 23 grudnia 2013 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu kultury w roku 2014. Oferty przyjmowano do dnia 24 stycznia. W odpowiedzi na ogłoszenie do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 144 oferty, w tym jedna po terminie przyjmowania wniosków. Wnioskowana kwota dotacji wyniosła prawie 3,5 mln zł.

 

W dniu 3 marca Zarząd Województwa podjął decyzję o zleceniu 35 zadań publicznych i przekazaniu dotacji na ich realizację w kwocie 570.000 zł. Wśród wybranych zadań znalazły się m.in. „Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum Muzyka Naszych Czasów" realizowany przez Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów "Academia" (kwota dotacji 65.000 zł), „XX Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie – warsztaty" realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jómsborg Vineta (kwota dotacji 45.000 zł), „V Letni Festiwal wędrowny Na Gotyckim Szlaku. Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego" realizowany przez Fundację Akademia Muzyki Dawnej (kwota dotacji 35.000 zł), „Juwenalia 2014 - wspólna sprawa" realizowane przez Stowarzyszenie Inspiracje Młodych (kwota dotacji 35.000 zł).

 

Poniżej w załączniku znajduje się lista wybranych zadań wraz z przyznaną kwotą dotacji.

 

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego