Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego informuje, że Województwo Zachodniopomorskie w 2014 roku przeznaczy 300 000 złotych na cyfryzację i modernizację kin w regionie. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać projekty, które zostały dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin", realizowany przez dwa priorytety:

I „Modernizacja kin”

II „Cyfryzacja kin".

 

Celem jest wspieranie działalności kin, poprawa warunków ich funkcjonowania oraz dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów.

 

O środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego z regionu będące organizatorami instytucji kultury w strukturach, których znajdują się kina uczestniczące w „Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych".

 

Maksymalna wartość dofinansowania z budżetu województwa wyniesie 100 000 zł.

 

Szczegółowe informacje o organizowanym konkursie znajdują się na stronie internetowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej po adresem: www.pisf.pl/pl/dotacje/programy-operacyjne/po-2014

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego