Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

20131116 145316 2W dniach 15-16 listopada br. w Szczecinie odbył się Kongres Kultury Pomorza Zachodniego – zbiór dyskusji i debat, których celem było wskazanie zaleceń, propozycji zmian w sektorze kultury tak, aby stał się otwarty, nowoczesny i przyjazny. W dziesięciu panelach tematycznych, prowadzonych przez specjalistów, udział wzięło ponad 300 osób – w tym przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedstawiciele firm, administracji samorządowej.

 

Szerokie spektrum tematyczne pozwoliło wziąć udział w dyskusjach dotykających m.in. tożsamości kulturowej na Pomorzu, wpływu kultury na gospodarkę czy też uczestnictwa w kulturze organizacji pozarządowych. Uczestnicy, ku zadowoleniu prowadzących poszczególne panele, bardzo aktywnie włączali się w przebieg rozmów.

 

Kongres Kultury Pomorza Zachodniego służył również zdefiniowaniu najważniejszych wyzwań stojących przed kulturą w regionie oraz określeniu jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa. Pokłosiem dyskusji będzie przygotowanie syntetycznej publikacji internetowej podsumowującej wydarzenie oraz dającej wskazówki do dalszego działania w zakresie kultury.

 

Dyskusje to jednak nie wszystko... odbiorcy Kongresu, jak również mieszkańcy regionu mogli wziąć udział w wielu towarzyszących wydarzeniach kulturalnych. Koncert Magdaleny Wilento i Szymona Orłowskiego w Piwnicy Kany, „Operetki czar" - spektakl Opery na Zamku czy koncert - spektakl „Hamburg" w ramach cyklu „Regaty Barokowe" w Muzeum Narodowym w Szczecinie to niektóre z „duchowych" propozycji, z których można było skorzystać.

 

Podsumowujący wydarzenie Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż jak też sami uczestnicy Kongresu potwierdzili, iż tego typu przedsięwzięcia, będące doskonałą platformą do wymiany poglądów oraz wzajemnego poznania, są potrzebne i muszą być kontynuowane.

 

Organizatorem Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego był Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego wraz z podległymi instytucjami kultury.

 

logo kongresu

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego