Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja w kwocie 175 000 zł zostanie przekazana dla Zamku Książąt Pomorskich na dofinansowanie realizacji dwóch projektów pn. „Cyfryzacja kina Zamek” i „Modernizacja sali kinowej kina Zamek”. Częściową dotację na realizację zadania polegającego na cyfryzacji i modernizacji kina studyjnego mieszczącego się w Zamku instytucja otrzymała ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Umowa z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej może zostać zawarta po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i wyłonieniu wykonawcy, przy czym PISF zastrzega, iż ostateczna wysokość dotacji stanowiła będzie 50% kosztów.

 

Na modernizację sali kinowej Zamek otrzyma 56 000 zł. Zakupiony zostanie ekran kinowy umożliwiający projekcję w systemie 3D, zmodernizowana zostanie rozdzielnia, zaciemniona sala-system rolet, a także przeprowadzone zostaną prace umożliwiające realizację działalności teatralnej (w związku z przeniesieniem Teatru Piwnicy przy Krypcie i Teatru Krypta na okres remontu skrzydła północnego do sali kina Zamek).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego po przeanalizowaniu wniosku przeznaczył na projekt kwotę w wysokości 175 000 zł z budżetu będącego w dyspozycji Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego