Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

plk16976 IMG 9600Uroczystość Prezentacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego odbyła się dziś (poniedziałek 14 października 2013r.) w Muzeum Narodowym w Szczecinie.  Prezentacja ma już kilkunastoletnią tradycję i na stałe wpisała się w zachodniopomorski kalendarz wydarzeń kulturalno-gospodarczych. Od pierwszej edycji tego wydarzenia głównym celem było i jest zacieśnianie kontaktów, budowanie dobrego wizerunku sąsiada i zdobywanie tego co najważniejsze – wzajemnego zaufania.

 

- Tegoroczne hasło przewodnie prezentacji to „Razem dla Europy”, staramy się w dalszym ciągu pogłębiać współpracę pomiędzy naszymi regionami, a przykładów dobrych praktyk w tej dziedzinie nie brakuje. Są to chociażby polsko-niemieckie projekty realizowane w ramach wspólnego programu INTERREG. Organizowane są liczne przedsięwzięcia kulturalne takie jak Spoiwa Kultury, Dni Kultury Polskiej w Greifswaldzie czy zbliżający się Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych domunentART. Cieszę się, że zawierane dziś porozumienie dotyczące powołania Akademii Prawa Niemieckiego, której gospodarzem będzie jakże mi bliski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego jest tak otwarty na współpracę transgraniczną. Chciałbym zachęcić też Państwa do zapoznania się z nowym plakatem, który od tej pory będzie stanowił stały element promujący współpracę partnerską pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a krajem związkowym Meklemburgia Pomorze-Przednie. Plakat został zaprojektowany przez Sebastiana Stoczyńskiego – studenta Akademii Sztuki w Szczecinie, którego praca została wyróżniona podczas 6. edycji Europejskiego Biennale Plakatu dla Studentów – powiedział marszałek Olgierd Geblewicz.

Następnie głos zabrał premier  kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie Erwin Sellering podkreślając wagę tworzenia Akademii Prawa Niemieckiego w Szczecinie i akcentując kilkunastoletnią   współpracę  między regionami, której efekty widzimy na co dzień w relacjach polsko-niemieckich.

Po przemówieniach odbyło się podpisanie listu intencyjnego o utworzeniu Akademii Prawa Niemieckiego w Szczecinie przez Uniwersytety w Szczecinie i Greifswaldzie.

Akademia Prawa Niemieckiego w Szczecinie ma być unikatową w skali kraju szkołą, w której znaczną część wykładowców stanowiliby prawnicy, a skierowana byłaby do studentów i absolwentów prawa oraz innych kierunków. Akademia miałaby być realizowana wraz z Uniwersytetem im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, Krajowym Sądem Konstytucyjnym w Greifswaldzie, Krajowym Sądem Administracyjnym w Greifswaldzie, Wyższym Sądem Krajowym w Rostoku, Sądem Apelacyjnym w Szczecinie, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie oraz Uniwersytetem Szczecińskim.

Prezentacji towarzyszyło również otwarcie wystawy pn. „Ojczyzna  i tożsamość”. Wystawa jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Narodowego w Szczecinie i Domu Sztuki - Zamek Plüschow (Mecklenburgisches Künstlerhaus Schloss Plüschow), podczas której swoje prace prezentują zarówno artyści ze szczecińskiej Akademii Sztuki, jak również przedstawicieli kraju sąsiedzkiego.

Przed oficjalną inauguracją prezentacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego odbyło się  spotkanie marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza z premierem Erwinem Selleringiem. Marszałek podkreślił, że tylko silny gospodarczo Szczecin może być zauważony w Europie.  Zaznaczył jego  wyjątkową rolę,  jeśli chodzi o rozwój Meklemburgii Pomorza Przedniego ze względu na ponadgraniczne oddziaływanie. Obaj rozmówcy zauważyli, że jest duża potrzeba dalszego rozwijania projektów dotyczących medycyny. Marszałek wspomniał o flagowym projekcie Telemedycyny i projekcie dotyczącym badań przesiewowych noworodków. Premier Sellering zwrócił uwagę na fakt, że Polacy świętują z Niemcami Zjednoczenie Niemiec. Uczestniczył w spotkaniu w związku z tym świętem w Ambasadzie Polskiej i był bardzo zaskoczony, że Polacy tak entuzjastycznie i przyjaźnie ustosunkowują się do tego święta  mimo łączącej nas trudnej  historii. To  dobrze rokuje na przyszłość.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego