Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

gieysztorNagroda im. prof. A. Gieysztora jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. Jej wysokość wynosi 50 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest promocja oraz wsparcie tych, którzy podejmują się działań służących ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

 

Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury - państwowe, samorządowe bądź pozarządowe. Laureatów wybiera Kapituła, obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, w której skład wchodzą członkowie Rady i Zarządu Fundacji.

 

Zgłoszenia do jubileuszowej, piętnastej edycji Nagrody można przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza w dniach 16 września - 20 października 2013 roku. Formularz dostępny jest pod adresem www.nagrodagieysztora.pl

 

Laureat zostanie wybrany przez Kapitułę obradującą pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2014 roku.

 

Regulamin
Folder

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego