Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

plk16608 IMG 8918Pełną parą ruszają prace modernizacyjne skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie ponad 15 milionów złotych. Umowę w tej sprawie podpisali dziś (18.09.br.): dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Barbara Igielska oraz wicemarszałkowie Wojciech Drożdż i Andrzej Jakubowski.


Skrzydło północne Zamku Książąt Pomorskich to najważniejsza historycznie część obiektu, który został zbudowany na miejscu pierwszej rezydencji książęcej (tzw. Kamiennego Domu) zamieszkiwanej przez stulecia przez  władców Pomorza Zachodniego. Stanowi on dla mieszkańców regionu oraz turystów jedną z najbardziej rozpoznawanych atrakcji Pomorza Zachodniego i jedno najbardziej znanych miejsc wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

- Zamek Książąt t Pomorskich to jeden z najcenniejszych historycznie obiektów Pomorza Zachodniego, który znacząco ucierpiał w trakcie II wojny światowej. To bez wątpienia centrum kulturalne naszego regionu. Liczę, że w wyniku rozpoczynającej się niebawem modernizacji będzie również cackiem architektury - mówił wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż.

Celem jego modernizacji jest odtworzenie układu funkcjonalnego i aranżacji wnętrz skrzydła w duchu renesansu - a zatem okresu świetności Księstwa Pomorskiego, ale przede wszystkim podniesienie wartości użytkowej skrzydła jako obiektu wykorzystywanego na potrzeby kulturalne.  Ponadto  to szansa na wykorzystanie potencjału Zamku Książąt Pomorskich jako głównego ośrodka promocji walorów kulturalno-historycznych regionu oraz instytucji kreującej powszechne, społeczne zainteresowanie kulturą.

- Zamek Książąt Pomorskich to ważny obiekt dla nas wszystkich, który z racji oszczędnej obecnie formy, bardziej nawiązuje do czasów pruskich niż renesansu, czyli czasów jego świetności. Modernizacja skrzydła północnego obejmie piwnice, poszczególne kondygnacje, dach i wieże widokową. Realizacja inwestycji ma za zadanie zachowanie całej substancji zabytkowej i przywrócenie zamkowi dawnego renesansowego blasku. W tym celu m.in. zmienimy kolorystykę, zastosujemy  podobne materiały oraz utrzymamy elementy kute - przekonywała dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Barbara Igielska.  

W wyniku realizacji inwestycji w całym skrzydle północnym zamku zmodernizowane zostaną przestrzenie już istniejące (zarówno w aspekcie dostępności dla osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwa, jak i aranżacji w duchu późnego renesansu północy), na parterze powstanie nowy zamkowy punkt informacji kulturalnej, a niewątpliwymi atrakcjami, pozwalającymi na realizację oryginalnych wydarzeń kulturalnych będą taras koncertowy na dachu i zmodernizowana Sala Księcia Bogusława X.

Koszt realizacji inwestycji to kwota blisko 25 milionów złotych. Wsparcie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wyniesie ponad 15 milionów złotyhch.

Prace modernizacyjne, dzięki którym Zamek Książąt Pomorskich ma szansę stać się nie tylko dostosowanym do współczesnych wymogów muzeum, ale również głównym ośrodkiem promocji walorów kulturalno-historycznych regionu, zakończą się w grudniu 2014 roku.

- Realizacja projektu związanego z modernizacją skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich pokazuje dbałość samorządu województwa o dziedzictwo kulturowe zarówno w regionie jak i Szczecinie. Cieszę się, że w znacznej mierze przyczynią się do tego środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W związku z tym, że inwestycja potrwa do końca 2014 roku, jej zakończenie będzie pięknym prezentem noworocznym na rok 2015 dla mieszkańców miasta i całego Pomorza Zachodniego - podkreślił wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.

Projekt realizowany jest w ramach Osi 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.2 „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym”, Poddziałanie 6.2.1 „Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym”.

Uroczystość podpisania umowy w sprawie modernizacji północnej części tej najważniejszej wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury połączona została z prezentacją oficjalnej strony internetowej, zaplanowanego na 15-16 listopada br. , Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego.

- Pragniemy polecić uwadze to przedsięwzięcie wszystkim mieszkańcom regionu, choć nie tylko. Organizacja wydarzenia ma wskazać odpowiedzi dotyczące szans i zagrożeń dla kultury na Pomorzu Zachodnim. Myślimy, że w kongresie udział wezmą goście z zaprzyjaźnionych landów niemieckich: Brandenburgii i Meklemburgii Pomorze Przednie. Dziś dodatkowo uruchamiamy oficjalną stronę kongresu - wspomniał wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż.

Jednocześnie wicemarszałkowie: Wojciech Drożdż oraz Andrzej Jakubowski wraz z dyrektor zamku Barbarą Igielską jako pierwsi dokonali rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu. Rejestracja rozpocznie się, na stronie:www.kongres.wzp.pl, od 20.09.2013 roku.

 

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego