Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

plk9471 IMG 2581Województwo Zachodniopomorskie udzieliło dotacji celowej Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup oryginalnej, wydanej w 1758 roku, Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego autorstwa Eilhardusa Lubinusa.

O szczegółach związanych z zakupem mapy i o samym zabytku - w czasie konferencji prasowej, która miała miejsce 26 stycznia br. - opowiadali zebranym dziennikarzom Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż, Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - Barbara Igielska oraz rzeczoznawca dr Radosław Skrycki z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.


- Dzisiejszy moment upublicznienia mapy, którą udało nam się zakupić, to kolejny krok w kierunku budowania wartości wokół Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – mówił, otwierając spotkanie, marszałek Olgierd Geblewicz. - Naszą aspiracją jest, aby to było jeszcze bardziej popularne wśród szczecinian miejsce; miejsce, które buduje dorobek kulturalny Szczecina, ale z drugiej strony nie zapominamy, że jest to wspaniały zabytek, który winien świadczyć o historii tych ziem, o historii rodu Gryfitów, którzy przez pięć wieków panowali w tym miejscu. Niewątpliwie jednym z elementów tej historii jest mapa, którą dziś prezentujemy, wykonana na zlecenie księcia Filipa II przez Lubinusa. To chyba pierwsza tak poważna i dokładna mapa Pomorza. Cieszymy się, ze udało nam się nabyć oryginał, tłoczony na oryginalnych płytach. Jest to prawdziwy unikat, ponieważ na rynku antykwarycznym od piętnastu lat nie pojawiła się żadna mapa Lubinusa. Gdy tylko dowiedzieliśmy się, że mapa jest dostępna, po szybkich konsultacjach z panią dyrektor Barbarą Igielską i jej współpracownikami, niemal natychmiast podjęliśmy decyzję, aby tą mapę nabyć, aby mogła uświetnić wnętrza Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – gratulował zakupu Olgierd Geblewicz.

 

Wicemarszałek Wojciech Drożdż również nie krył entuzjazmu: - Mapa Lubinusa to kolejny detal naszej pomorskiej historii, świadczący o tym, że nasze ziemie były ziemiami istotnymi, zarówno pod względem sztuki, jak i pod względem rozwijanych talentów jej mieszkańców. Jest to, obok klejnotów pomorskich, bardzo istotny rarytas historyczny, tworzący tożsamość naszego regionu. Pokazuje on, że Szczecin był przez kilkaset lat ważnym i istotnym miastem na mapie Europy, a Księstwo Pomorskie funkcjonowało bardzo dobrze jako mecenas kultury, sztuki i nauki.

 

Dyrektor Barbara Igielska swoje wystąpienie rozpoczęła od podziękowań za pomoc w zakupie mapy: - Chciałabym bardzo podziękować panom marszałkom i całemu Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, bo to dzięki ich życzliwości, zrozumieniu i przede wszystkim wsparciu finansowemu, Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego, po prawie 400 latach, wróciła na swoje miejsce, na Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie – to przecież właśnie tutaj zapadła decyzja o jej stworzeniu. Dziś wspólnie możemy kontynuować wolę księcia Filipa, aby Zamek „służył muzeom i uprawianiu sztuk". Ten zakup idealnie wpisuje się w nasze plany, związane z modernizacja Zamku, jako że zamierzamy stworzyć kilka wystaw stałych nawiązujących do historii Księstwa Pomorskiego. W najbliższym czasie myślimy o utworzeniu gabinetu imienia Lubinusa, gdzie będzie prezentowana nie tylko jego mapa, ale także film który pragniemy zrealizować, a który będzie opowiadał o Lubinusie, o mapie i o historii z nią związanej.

 

O samej mapie Lubinusa opowiedział dr Radosław Skrycki, który w krótkim wykładzie streścił najważniejsze informacje związane z historią tego wspaniałego zabytku. Jak już zostało wspomniane wyżej, powstanie Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego Ailhardusa Lubinusa zawdzięczamy księciu pomorskiemu Filipowi II, który uważał, iż Pomorze wzorem innych krajów winno posiadać dobrze opracowaną mapę. Starannie wykształcony książę był kolekcjonerem, protektorem nauki, kultury, sztuki i artystów. To on wybudował piąte – „muzealne" - skrzydło Zamku Książąt Pomorskich, które miało być poświęcone „muzom i uprawianiu sztuk".

 

Aillhardus Lubinus był matematykiem, teologiem, poetą i oczywiście kartografem, człowiekiem równie zdolnym co pracowitym. Wykonanie mapy zajęło mu 6 lat, w tym czasie dokonał ponad pięciu tysięcy obserwacji w plenerze. Do prac pomiarowych i obserwacyjnych przy powstaniu Mapy Pomorza wykorzystywał astrolabium, kwadrant do pomiaru szerokości geograficznej punktów oraz laskę Jakuba do określenia odległości między punktami. Przez cały 1613 r. trwały prace nad rysunkiem mapy. Początkowo miała być sporządzona na jednym arkuszu, dopiero potem pojawiła się koncepcja mapy w dużym rozmiarze.

 

- Bardzo mi miło, że spotykamy się na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, bo jest on najlepszym miejscem, aby eksponować tą piękną i wyjątkową mapę – mówił dr Radosław Skrycki. - Historyk kartografii, kiedy ma mówić o mapie Lubinusa i ma to na dodatek podać w sposób szybki i możliwie prosty, ma pewien kłopot, ponieważ jest to mapa wyjątkowa nie tylko z tego powodu, ze jest duża – żartował doktor. - Jest to przede wszystkim mapa, która stanowi kamień milowy kartografii europejskiej. Pierwotnie miała to być mapa, która miała stanowić załącznik do kroniki Pomorza – w trakcie prac role się odwróciły i w efekcie kronika Pomorza zawarta została na samym dole mapy, w kilku szpaltach. Lubinus, tworząc mapę, objechał kilkukrotnie całe Pomorze, dokonując kilku tysięcy pomiarów astronomicznych. Dzięki jego staranności, mapa jest bardzo precyzyjna - każda z miejscowości na mapie ma dokładnie określone położenie, różnice wobec stanu faktycznego wynosiły średnio 13 kilometrów, co jest – jak na początek XVII wieku – naprawdę minimalną pomyłką – opowiadał dr Skrycki.


W 1614 r. Lubinus zdecydował się na przyozdobienie swego dzieła widokami miast, drzewem genealogicznym książąt oraz herbami szlachty. Prace nad widokami powierzono szczecińskiemu malarzowi Johannowi Wolfartowi. Nie wykonał on jednak wszystkich, nieznany jest autor widoków miast zaodrzańskich.

 

Wewnętrzną ramę mapy tworzą herby 353 rodzin szlacheckich, nie udało się ustalić herbów dla 21 rodzin. Część zaczerpnięta została z herbarza J. Conradiego. W górnej części z lewej strony znajduje się drzewo genealogiczne dziewiętnastu książąt rugijskich, natomiast w górnej środkowej części drzewo ze 157 imionami i portretami książęcymi, począwszy od protoplasty rodu, za którego uznano Świętobora. Treść mapy uzupełnia łaciński opis Pomorza umieszczony w 7 kolumnach i liczne rysunki m.in. narzędzi rolniczych, instrumentów muzycznych, broni, statków, zwierząt. W rogu znalazł się również portret jej autora wraz ze stosowanymi przezeń instrumentami pomiarowymi.

W 1617 r. Lubinus ponownie wybrał się w podróż, by sprawdzić mapę i dokonać ewentualnych poprawek. Zimą 1617/1618 r. rozpoczęły się prace miedziorytnicze, powierzone Nikolausowi Van Geelkercken, który był zatrudniony w oficynie Jodocusa Hondiusa w Amsterdamie. Odtworzył on mapę na 12 płytach miedzianych. Próbne odbitki sporządzono jesienią 1618 r. Nie doczekał tego momentu inicjator prac - Filip II, który zmarł w lutym tego samego roku. Pierwsze egzemplarze otrzymali książęta: Filip Juliusz Wołogoski i Franciszek Szczeciński. Nakład wynosił zaledwie 20 – 30 egzemplarzy. Planowany nakład (500 egz.) nie został osiągnięty z powodu złej jakości papieru (cały transport zwrócono) i wybuchu wojny trzydziestoletniej. W czasie zawieruchy wojennej płyty zaginęły. Przypadkowo odnalazł je szczeciński historyk Karol Konrad Oelrichs w 1756 r. na strychu domu pani Sander – wdowy po burmistrzu Stralsundu. Wykupił je księgarz z Greifswaldu Johann Jakub Weitbrecht i przekazał do Hamburga, gdzie bez poprawek, w 1758 r. po raz wtóry odbito mapę, znów w niewielkim nakładzie. Jego część zaginęła w czasie wojny siedmioletniej, wraz z miedzianymi płytami.

 

Mapa Lubinusa miała wiele wydań i stanowiła bazę dla prac późniejszych kartografów. Kopie mapy, które można spotkać w wielu pomorskich muzeach, pochodzą 1926 z roku i zostały wydane z inicjatywy Szczecińskiego Towarzystwa Historii Pomorza i Starożytności. Zachowało się ich, wbrew pozorom, bardzo niewiele i tylko nieliczne przetrwały dwie wojny światowe. W 1980 roku wydano w Niemczech reprint w skali 1:1 w serii „Źródła do niemieckiej kartografii". W Polsce mapa została wydana dwukrotnie przez Archiwum Państwowe w Szczecinie - w 1989 i 2001 roku. Mapę oryginalną (czyli wydania z 1618 oraz 1758 roku) posiadają tylko niektóre biblioteki i muzea, m.in. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Muzeum w Słupsku, niektóre muzea w północno-wschodnich Niemczech. Od dziś - także Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

 

- Podobne mapy wykonywano dla obszarów Europy zachodniej, głównie Niderlandów, które wówczas były przecież potęgą gospodarczą, szczególnie potęgą morską. Mapy drukowano z płyt miedziorytniczych, na której obraz mapy rytowano w odbiciu lustrzanym, następnie odbijano na papierze. Pierwsze wydanie z jesieni 1618 r., ze względu na fatalny papier, miało niewielki nakład. Z tego powodu można je uznać za wydruk próbny, który w drugim wydaniu nie został zmieniony. Pojawia się więc problem jak określić, czy dana mapa jest z pierwszego czy drugiego wydania? I tutaj po raz kolejny możemy pochylić się nad tą mapą i zachwycić jej wyjątkowością ponieważ jest w wersji oryginalnej! Tak jak została wydrukowana, czyli w częściach, z nieprzyciętymi marginesami (prawdziwa rzadkość!), tak też została wklejona do atlasu - mamy zatem pełne arkusze, z pełnym odciskiem płyty miedziorytniczej. Na dodatek mapa posiada znak wodny w postaci odwróconej lilii - na tej podstawie sądzę, że ta mapa może być przełomowa jeśli idzie o badania nad mapami Lubinusa, ponieważ jakość wykonania tych odbitek, jakość papieru oraz znak wodny mogą sugerować, że jest to wydanie drugie z 1758 r. i jednocześnie wydanie oryginalne, bo wykonane z płyt użytych do pierwszego wydania. Mapa może stanowić podstawę do identyfikacji kolejnych map Lubinusa, które są rozproszone w polskich zbiorach, a jest ich około 10 w całym kraju m.in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece KUL w Lublinie - opowiadał doktor.


Zamek Książąt Pomorskich zakupił mapę Lubinusa dzięki środkom przekazanym z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego – koszt mapy wyniósł 27 000 euro.

 

Zakup mapy nie był jedyną dobrą wiadomością dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - na koniec spotkanie marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Wojciech Drożdż podpisali wspólnie z dyrektor Barbarą Igielską tzw. preumowę, dotyczącą przygotowania projektu „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie", który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 

Pierwsze informacje na temat tej inwestycji pojawiły się już w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to w czasie wspólnej konferencji dyrekcja Zamku i przedstawiciele Zarządu Województwa ogłosili wprowadzenie powyższej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego. Poniżej parę informacji o tej inwestycji:

 

Projekt obejmuje renowację i modernizację skrzydła północnego wraz z wieżą widokową Zamku, wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, opracowanie inwestorskiego programu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń, opracowanie projektu koncepcyjnego i projektu budowlanego oraz realizację prac modernizacyjnych i budowlanych. Celem głównym jest odtworzenie w stylu późnego renesansu Północy dawnego ciągu komunikacyjnego w skrzydle północnym Zamku, na podstawie zachowanej ikonografii. Skomunikowane zostaną m.in. sala Bogusława X z wieżą widokową, emporami, dawnym oratorium, ze zrekonstruowanymi komnatami książęcymi oraz z dawną XIV-wieczną kryptą książęcą.

 

Zamek jest jedyną rezydencją książęcą doby renesansu zachowaną na Pomorzu, co czyni go - wyjątkowym w skali regionu - obiektem. Renowacja i modernizacja skrzydła północnego pozwoli na pokazanie w ciekawy i przejrzysty sposób historii dynastii Pomorskiej, Szczecina i Pomorza Zachodniego. Po modernizacji Zamek będzie pełnił, tak jak dotychczas, oprócz funkcji muzealnej, także funkcję koncertową, wystawienniczą, edukacyjną i konferencyjną.

Podpisana dzisiaj preumowa z jednej strony stanowi zobowiązanie Beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu wpisanego na Indywidualną Listę Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Z drugiej, zobowiązanie Instytucji Zarządzającej RPO WZ, do dofinansowania projektu, pod warunkiem pełnego zrealizowania przez Beneficjenta jej postanowień. Jak zapowiada dyrekcja Zamku niebawem ruszy pierwszy przetarg na wykonanie części prac założonych w projekcie.

 

 

Deklaracja dostępności       
Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.


Dear Sir or Madam,


in connection with the provisions of art. 13 and art. 14 of the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the General Data Protection Regulation) (OJ.UE. 2016, L 119, item 1) we would like to inform you that the Administrator of your personal data is:

West Pomerania Region
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

The Marshal’s Office of the West Pomerania Region is responsible for servicing the West Pomerania Region.

Pursuant to art. 37, paragraph 1 lit. a of the General Data Protection Regulation, the Administrator (AD) has appointed a Data Protection Officer (DPO) who oversees the processing of personal data on its behalf. The DPO can be contacted at abi@wzp.pl.

The scope of the activities of the regional self-government includes the performance of regional public tasks, not reserved by the statutes for government administration bodies. The West Pomerania Region collects your data for the purpose of implementing tasks resulting from legal provisions and the Statute of the West Pomerania Region, and in particular from the Act of 5 June 1998 on the regional self-government (Journal of Laws of 2018, item 913). The legal basis for the processing of your data results from a number of competence (substantive) acts and responsibilities and tasks mandated by institutions superior to the Region.

The administrator processes your personal data to a strictly defined, minimum extent necessary for the achievement of the purpose referred to above. In special situations, the Administrator can transfer / entrust your data to other entities. The basis for the transfer / entrustment of the data includes: legal provisions (e.g. the justice system, tax administration, institutions related to servicing the broadly-defined EU funds, entities related to social services – the Social Insurance Institution, PFRON) or any correctly developed, providing personal data security, data entrustment contracts related to processing (e.g. concluded with entities from the ICT and telecommunications, data processing sectors).

The personal data processed by West Pomerania Region will be stored for the period necessary to achieve the purpose for which it was collected and in accordance with the periods of archiving specified in the competence laws or the Act of 14 June 1960 Code of Administrative Procedure (Journal of Laws of 2017, item 1257) and the Act of July 14, 1983 Act on the National Archival Resource and State Archives (Journal of Laws of 2018, item 217), including the regulation of the President of the Council of Ministers of January 18, 2011 regarding the office instruction, uniform material lists of files and instructions on the organization and scope of the operation of company archives.

Each person, with the exception of the reserved provisions of law, has the right to:

 • access the personal data concerning the person,
 • request rectification,
 • remove the data or limit the processing,
 • express objection to the processing.

The above-mentioned rights can be exercised at the Administrator's office by writing to the Administrator’s address or by e-mail, addressing correspondence to abi@wzp.pl.

The person whose data is processed on the basis of the consent expressed by this person has the right to withdraw this consent at any time without affecting the lawfulness of the processing that took place on the basis of the consent before its withdrawal.

You have the right to lodge a complaint with the supervisory body concerning the processing of your personal data by the West Pomerania Region that is not in accordance with the General Data Protection Regulation. The authority competent for the above-mentioned complaints is:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
[Personal Data Protection Office]
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw

Depending on the sphere in which personal data is processed in the West Pomerania Region, providing personal data is a statutory or a contractual requirement. In special cases, providing the data is a condition for the conclusion of a contract. The details of the basis for the collection of personal data and any obligation or voluntariness of the submission of it and the potential consequences of a failure to provide data shall be informed by the substantive department of the Marshal's Office of the West Pomerania Region.

Sehr geehrte Damen und Herren,


nach den Bestimmungen von Art. 13 und Art. 14 der VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. EU von 2016 , L 119, Pos. 1), informieren wir, dass die

Woiwodschaft Westpommern (Zachodniopomorskie)
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist.

Die Bedienung der Woiwodschaft Westpommern führt das Marschallamt der Woiwodschaft Westpommern.

Nach Art. 37 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO hat der Auftragsverarbeiter einen Datenschutzbeauftragten benannt, der in dessen Namen den Bereich der Verarbeitung personenbezogener Daten überwacht. Mit dem Datenschutzbeauftragten können Sie sich kontaktieren unter der E-Mail-Adresse abi@wzp.pl.

Zum Tätigkeitsbereich der Gebietskörperschaft der Woiwodschaft gehört die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben in Woiwodschaftsbelangen, die nach dem Gesetz nicht den Organen der Regierungsverwaltung vorbehalten sind. Die Woiwodschaft Westpommern erhebt Ihre personenbezogener Daten für Zwecke der Realisierung von Aufgaben, die aus den Rechtsvorschriften und der Satzung der Woiwodschaft Westpommern resultieren, insbesondere aus dem Gesetz über die Gebietskörperschaft der Woiwodschaft vom 5. Juni 1998 (Gesetzblatt der Republik Polen von 2018, Pos. 913). Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten resultiert aus einer Reihe von Kompetenzgesetzen (sachlich) und den Pflichten und Aufgaben, die durch Institutionen übertragen werden, die gegenüber der Woiwodschaft übergeordnet sind.

Der Auftragsverarbeiter verarbeitet Ihre personenbezogene Daten in einem genau festgelegten, minimalen Bereich, der zur Ereichung des vorstehenden Ziels erforderlich ist. In besonderen Situationen kann der Auftragsverarbeiter Ihre personenbezogener Daten an andere Rechtsträger übermitteln oder diesen überlassen. Grundlage der Übermittlung/Überlassung der Daten sind die Rechtsvorschriften (z. B. Rechtspflege, Finanzkontrollverwaltung, Institutionen, verbunden mit der Bedienung der Fonds der Europäuischen Union, Rechtsträger, vrbundenmit der Bedienung der Sozialbelange – Sozialversicherungsanstalt ZUS, Staatlichen Fonds zur Rehabilitierung behinderter Personen (PFRON, oder entsprechend aufgebaut sind und die Sicherheit der personenbezogenen Daten, Verträge über die Überlassung der Daten (z. B. mit Rechtsträgern des IT und Telekommunikationssektors, und die Datenverarbeitung gewährleisten).

Gespeichert werden die personenbezogenen Daten, die durch die Woiwodschaft Westpommern verarbeitet werden, in einem Zeitraum, der für Zwecke der Realisierung des Ziels, für das sie erhoben wurden, erforderlich ist und der den Fristen der Archivierung entspricht, die in Kompetenzgesetzen oder in der Verwaltungsverfahrensordnung vom 14. Juni 1960 (Gesetzblatt der Republik Polen von 2017, Pos. 1257) und im Gesetz über den nationalen Archivbestand und über Archive vom 14. Juli 1983 (Gesetzblatt der Republik Polen von 2018, Pos. 217) festgelegt wurden, hierunter in der Verordnung des Ministerpräsidenten vom 18. Januar 2011 über die Kanzleileitlinie, die einheitlichen Akten-Sachregister und die Leitlinie der Organisation und des Funktionsbereichs von betrieblichen Archiven.

Jede Person hat die Möglichkeit, vorbehaltlich der nach Rechtsvorschriften vorgesehenen Ausnahmen:

 • des Zugriffs auf die personenbezogenen Daten, die sie betreffen,
 • eine Berichtigung der Daten zu verlangen,
 • die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen,
 • einen Einspruch gegen die Verarbeitung zu erheben.

Diese Berechtigungen können Sie in Anspruch nehmen, indem Sie sich an den Auftragsverarbeiter unter der vorstehenden Anschrift oder auf elektronischem Weg an die Adresse für den Schriftverkehr abi@wzp.pl wenden.

Erfolgt die Verarbeitung mit Einwilligung, dann ist der Interessent berechtigt, seine Einwilligung zu einem beliebigen Zeitpunkt zu widerrufen, was keinen Einfluss auf die rechtmäßige Verarbeitung auf der Grundlage der Einwilligung vor deren Widerruf haben wird.

Sie sind berechtigt, bei der Aufsichtsbehörde Einspruch gegen die Verarbeitung durch die Woiwodschaft Westpommern Ihrer personenbezogenen Daten entgegen DSGVO zu erheben. Die zuständige Behörde für den vorgenannten Einspruch ist:

Urząd Ochrony Danych Osobowych (Datenschutzbehörde)
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw

In Abhängigkeit von dem Bereich, in dem die personenbezogenen Daten in der Woiwodschaft Westpommern verarbeitet werden, ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten eine gesetzliche oder vertragliche Anforderung. In besonderen Fällen ist deren Bereitstellung die Bedingung für den Abschluss des Vertrags. Über Detailaspekte der Grundlage der Erhebung der personenbezogenen Daten und die etwaige Pflicht oder die Freiwilligkeit der Datenbereitstellung sowie über potenzielle Konsequenzen der Nichtbereitstellung der Daten werden Sie von der Fachabteilung des Marschallamtes der Woiwodschaft Westpommern informiert.

Przejdź do serwisu