Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

img 6274 0


Trzy niezwykłe projekty artystyczne z różnych dziedzin sztuki: performance, projekt muzyczny oraz spektakl teatralny zostaną zrealizowane w tym roku w ramach stypendiów Marszałka Województwa. Tegorocznymi stypendystami zostali: Oskar Chmioła, Mateusz Czarnowski i Krzysztof Popiołek.


Każdy z artystów na swój cel otrzyma po 12 tys. zł. Symboliczne czeki wręczył stypendystom w piątek, 26 maja 2017 roku, marszałek województwa.


- Co roku spotykam się z młodymi, kreatywnymi ludźmi, którzy mają ciekawe pomysły do zrealizowania. Przy wyborze stypendystów staramy się zwrócić uwagę na różnorodność dziedzin w których działają. Na przestrzeni lat, wśród nagrodzonych znaleźli się już muzycy, plastycy, ludzie teatru, filmu czy pióra. Mam nadzieję, że udostępnione fundusze przyczynią się do postawienia kolejnego kroku na ścieżce do waszej kariery - mówił Olgierd Geblewicz.


Stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną przyznawane są od 2006 r. Co roku wybierana jest trójka młodych artystów, którzy dzięki środkom od marszałka mogą zrealizować własny projekt. O stypendia mogą ubiegać się osoby, które zajmują się profesjonalnie twórczością artystyczną na terenie województwa zachodniopomorskiego i jednocześnie nie ukończyły 35 roku życia, są absolwentami uczelni artystycznej lub studentami ostatniego roku tej uczelni.


Realność – cykl performance o problemach współczesności


Oskar Chmioła (ur. 1987), pisarz i artysta wizualny w ramach stypendium zrealizuje przewidziany na okres maj – grudzień 2017 cykl wystąpień na żywo, które zostaną zarejestrowane i wydane w formie płyty wideo. O. Chmioła tworzy w różnych obszarach sztuki, przy czym performance art i wideo art stanowią wspólny mianownik wszystkich jego działań. Zajmuje się również udostępnianiem kultury wysokiej poprzez działania społeczne i artterapeutyczne – od trzech lat prowadzi warsztaty i wystąpienia dla dzieci, młodzieży i rodziców na terenie Szczecina, np. „Turystyka performerska”, „Hipertekst, „Wyspy”. Studiuje na Uniwersytecie Szczecińskim przygotowanie pedagogiczne. Uczestniczył w licznych wystawach i festiwalach sztuki performance. W każdym z 9 wystąpień przewidzianych w cyklu, O. Chmioła skupi się na podstawowych wartościach, takich jak: tożsamość, prawda, sprawiedliwość, miłość. Narzędziem prezentacji będą Nowe Media, a jej celem próba lepszego zrozumienia świata. Dzięki doświadczeniu autora w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, projekt będzie zrozumiały dla wykluczonej grupy społecznej, jaką są osoby niepełnosprawne intelektualnie.


Nuty odzyskane. Regained sounds.


Kolejnym stypendystą marszałka jest Mateusz Czarnowski (ur. 1987), absolwent Akademii Sztuki w Szczecinie, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista, organizator życia muzycznego, producent muzyczny, lider folkowego zespołu Bubliczki. Przedstawiony przez niego projekt to Nuty odzyskane. Regained sounds, który będzie realizowany od czerwca do grudnia br. Zakłada on kompleksowe poszukiwania, zebranie, a następnie wykorzystanie nagrań w celach artystycznego przetworzenia i stworzenia repertuaru muzycznego. Efektem finalnym będzie koncert w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, który zostanie zarejestrowany i umieszczony na kanale YouTube tak, aby był powszechnie dostępny dla każdego zainteresowanego. Koncertowi towarzyszyć będą wizualizacje autorstwa uznanej, szczecińskiej artystki wizualnej, PANI PAWLOSKY, stworzone na bazie starych zdjęć z okresu migracji ludności z lat 40tych. Ideą projektu jest spotkanie artystów współczesnych z wiejskimi mistrzami z Pomorza Zachodniego pod postacią nagrań terenowych i archiwalnych – twórcza odpowiedź XXI wieku na muzykę tradycyjną. To próba znalezienia sposobu na kultywowanie tradycyjnych wykonań muzyki ludowej w czasach, gdy dostęp do wiejskich mistrzów jest coraz bardziej ograniczony. Szczególnie istotny jest tu kontekst miejsca, czyli Pomorze Zachodnie jako region skupiający po wojnie migrantów z różnych regionów II RP, ale także mniejszości narodowych i etnicznych.


Spektakl teatralny pt. „Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu”


Trzecim z tegorocznych zadań artystycznych, które będą realizowane w ramach stypendiów marszałka będzie Spektakl teatralny pt. „Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu” Krzysztofa Popiołka (ur. 1990). Krzysztof Popiołek ukończył klasę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Świnoujściu oraz reżyserię teatralną krakowskiej PWST (2015). Ma na swoim koncie kilka zrealizowanych spektakli i zdobytych nagród. Współpracował z wieloma teatrami w Polsce i za granicą. Artysta zrealizuje spektakl teatralny „Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu”, który będzie wielokrotnie pokazywany w Teatrze Kana w Szczecinie. Premiera 4 czerwca br. Tematem sztuki jest człowiek po katastrofie. Do opowiedzenia o tym, jak ludzie radzą sobie z cierpieniem i przeszłością, reżyser wybrał zbiór reportaży noblistki Swietłany Aleksijewicz „Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości”. Spektakl stawia w centrum zainteresowania katastrofę elektrowni jądrowej z 1986 roku wraz z jej skutkami. Istotnym elementem spektaklu jest jego strona wizualna, przybliżająca w poetycki i metaforyczny sposób niezrozumiałe, zazwyczaj niedostępne dla wzroku, procesy chorobowe. Spektaklowi towarzyszyć będzie dyskusja na temat języka choroby i cierpienia - w jaki sposób i w jakim celu twórczo przetwarzać trudną sytuację egzystencjalną na dzieło sztuki, zapis pamięci. Dyskusja ma skłonić do refleksji nad terapeutyczną stroną sztuki i autobiografizmu oraz podkreślić wagę precyzyjnej komunikacji międzyludzkiej w zrozumieniu bólu. Realizacja przedsięwzięcia zakłada przeprowadzenie prób aktorskich, stworzenie wideoartów, scenografii, opracowania muzycznego i kostiumów.


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego