Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

pro artePoznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Pro Arte”. Statuetki trafiły do rąk Dariusza Dyczewskiego, Daniela Jacewicza, Konrada Pawickiego i Krzysztof Rećko-Rapsa. Gala odbyła się w niedzielę 25 września br. w Operze Na Zamku w Szczecinie, a nagrody wręczyła członek Zarządu Anna Mieczkowska.

 

Laureatami nagrody „Pro Arte” zostają osoby, które osiągają wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których całokształt działalności ma istotne znaczenie dla całego regionu.

 

W tym roku statuetki oraz nagrody finansowe (10 tys. zł) trafiły do dyrektora Teatru Brama w Goleniowie Daniela Jacewicza, aktora i muzyka Konrada Pawickiego, malarz Krzysztofa Rećko-Rapsy oraz Dariusza Dyczewskiego prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Polsce, wykładowca i nowo powołany Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.

 

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Pro Arte” w 2016 r.:

 

Daniel Jacewicz – reżyser i instruktor teatralny, aktor, animator kultury, założyciel alternatywnego Teatru Brama w Goleniowie. Nagroda Pro Arte w uznaniu cennego dorobku artystycznego oraz działalność sceniczną, a także kulturotwórczą; za stworzenie twórczej przestrzeni teatralnej, za aktywność edukacyjną i zaangażowanie w rozwój młodych adeptów sztuki teatralnej. Jury w uzasadnieniu podkreśliło – prowadzony przez niego Teatr Brama, nagradzany w kraju i zagranicą, jest miejscem łączącym sztukę, edukację kulturalną i społeczną. Nie do przecenienia jest jego wpływ na twórczy rozwój dzieci i młodzieży. Prowadzony przez niego ośrodek teatralny promienieje dobrą energią i kreatywnością w całym regionie.

 

Jacewicz jest pomysłodawcą i głównym realizatorem Goleniowskich Spotkań Teatralnych BRAMAT oraz Festiwalu Młodości Teatralnej ŁAKNIENIA. Wieloletni animator lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych działań i projektów teatralnych, laureat głównych nagród na większości festiwal teatralnego off-u w kraju. Autor kilkudziesięciu premier teatralnych, m.in. „Zabawa" (2000), „Gaz" (2003), „My” (2007), „Uczucie w dźwięku” (2009). Lider Ośrodka Teatralnego, od 2012 roku działającego we własnej siedzibie w Goleniowie, gdzie realizowane są cykliczne działania programowe, kierowane przede wszystkim do społeczności lokalnej, a jednocześnie promujące wielokulturowość. Teatr Brama co roku przyjmuje wolontariuszy w ramach projektu EVS, dzięki czemu Goleniów stał się jednym z ważnych ośrodków wolontariatu europejskiego. Teatr stworzony przez Daniela Jacewicza stał się jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych Goleniowa. - Jego ogromne zaangażowanie na wielu polach działalności uczyniło Teatr "Brama" ambasadorem Goleniowa i Polski na świecie – podkreśla burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz, który nominował Daniela Jacewicza wspólnie z Goleniowskim Domem Kultury.

 

Konrad Pawicki – aktor, poeta, muzyk, kompozytor, publicysta, prezenter radiowy i telewizyjny. Jest aktorem Teatru Współczesnego w Szczecinie. Współpracował z Operą na Zamku, przez 10 lat był szefem artystycznym Piwnicy przy Krypcie na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jeden z najbardziej cenionych aktorów szczecińskich scen. Wielokrotnie nagradzany, m.in. Bursztynowym Pierścieniem 2015 i uhonorowany medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zajmuje się również reżyserią teatralną, tłumaczeniem tekstów piosenek i pisaniem. Ma na koncie dwa tomy poetyckie („Kobietojad” i „Niech żyję”). Od 20 lat prezenter radiowy. Lider, wokalista i autor tekstów w zespole Konrad Pawicki & Band.

 

Nagroda za twórczą działalność i indywidualność oraz wyrazistą osobowość artystyczną, a także konsekwencję i kreatywność. Za 25 lat niezależności, niespożytej energii, młodzieńczego entuzjazmu i wierności sobie.

 

Nominowany przez Stowarzyszenia – OFFicyna oraz Czas Przestrzeń Tożsamość.

 

Krzysztof Edward Rećko-Rapsa - malarz, grafik, laureat wielu krajowych i zagranicznych nagród i wyróżnień. Nagroda Pro Arte za cenny dorobek artystyczny, stworzenie odrębnego, indywidualnego stylu na tle światowego malarstwa abstrakcyjnego, za budowanie pozytywnego wizerunku Pomorza Zachodniego oraz w uznaniu osiągnięć w roku 2015.

 

To wybitny koszaliński abstrakcjonista, którego twórczość jest doceniana na całym świecie. W 2015 roku wystawa jego prac inaugurowała globalną imprezę EXPO MILANO w Art Gallery Hernandez w Mediolanie. Od kilku lat prace Rećko-Rapsy prezentowane są w galeriach rozsianych po całym globie – m.in. w Galerii Jang Eun Sun w Seulu, Qatar Fine Arts Society w Katarze czy w Saman Art Gallery w Rzymie. Jego twórczość przedstawiona została w filmie „Na szczęście jest sztuka”, zrealizowanym pod patronatem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jest także autorem okładek wydawnictw literackich.

 

Nominowany przez Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA-ART .

 

Dariusz Dyczewski – profesor sztuk muzycznych, dyrygent, prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Polsce, wykładowca i nowo powołany Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.

 

Nagroda „Pro Arte” za kontynuację dzieła mistrza Jana Szyrockiego, działalność twórczą i popularyzatorską w dziedzinie muzyki chóralnej, znakomite osiągnięcia z autorskim projektem, jakim jest chór dziecięcy Don - Diri - Don oraz za współtworzenie struktur szkolnictwa artystycznego w Polsce.

 

Prof. Dariusz Dyczewski jest pierwszym dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie, który kształci nauczycieli na studiach I i II stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, o specjalności: dyrygentura chóralna, muzyka kościelna, wokalistyka jazzowa. Dzięki staraniom profesora Dyczewskiego, od roku akademickiego 2013/14 wydział uzyskał uprawnienia do otwarcia nowego kierunku – wokalistyki.

 

Równolegle z działalnością zawodową Dariusz Dyczewski poświęca swój czas na rozpowszechnianie muzyki chóralnej wśród dzieci i młodzieży oraz osób niezwiązanych zawodowo z muzyką. Od 2005 roku jest prezesem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie. W 2013 powołany na prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Polsce. W 2015 roku powołany na członka Prezydenckiej Rady Kultury, a także uczestniczy w pracach Rady ds. szkolnictwa artystycznego przy Ministrze Kultury u Dziedzictwa Narodowego.

 

W 1990 roku Dariusz Dyczewski założył Chór Dziecięcy Politechniki Szczecińskiej „Don-Diri-Don” i Chór Chłopięco-Męski TVP-Szczecin „Pueri Cantores”. Od 2003 roku chóry te działają razem tworząc Chór Dziecięco-Młodzieżowy „DON-DIRI-DON” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Z prowadzonymi przez siebie chórami wziął udział w ponad 80 festiwalach, konkursach i kongresach muzycznych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Australii, zdobywając wiele cennych nagród i wyróżnień.

 

Nominowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziecięcego DON-DIRI-DON Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego