Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

sala ks. Bogusława XDobiega końca remont Skrzydła Północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Inauguracja odnowionych przestrzeni odbędzie się w piątek 23 października o godz. 19.00. Wieczór uświetni występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Będzie to jedno z wielu wydarzeń kulturalnych, które powracają do części północnej Zamku.


Celem modernizacji było odtworzenie układu i aranżacja wnętrz skrzydła w duchu renesansu - okresu świetności Księstwa Pomorskiego, a także podniesienie użyteczności tych przestrzeni na potrzeby kulturalne – także pod względem dostępu dla osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa. W wyniku modernizacji wyeksponowane zostaną również zamkowe umocnienia, a Sala Księcia Bogusława X zachwycać będzie renesansowymi malaturami. W Sali wykonane zostały m.in. dekoracje sztukatorskie i malarskie wzorowane na ikonografii z 1909 roku oraz nowa scena z przeszkleniem umożliwiającym obejrzenie fundamentów kościoła św. Ottona z XIV w. i muru obronnego.


Inauguracja odnowionego Skrzydła Północnego odbędzie się w piątek 23 października o godz. 19.00. Podczas uroczystości zaprezentowany zostanie film obrazujący kolejne etapy modernizacji, głos zabiorą zaproszeni gości, wśród nich Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Uroczystość otwarcia uświetni koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal (wstęp na zaproszenia).


W najbliższych miesiącach zmodernizowane przestrzenie będą już intensywnie wykorzystywane na potrzeby różnych wydarzeń kulturalnych: spektakli teatralnych, koncertów, wystaw, spotkań z artystami. Harmonogram wydarzeń w załączeniu.


Prace modernizacyjne ruszyły w styczniu 2014 r. Koszt inwestycji to blisko 27 milionów złotych. Wsparcie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wyniesie blisko 17 milionów złotych. Projekt realizowany jest w ramach Osi 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych, Działanie 6.2 „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym”, Poddziałanie 6.2.1 „Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym”.

 

 

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego