Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

SLF2015.1Ruszyła czwarta już edycja Kołobrzeskiego Festiwalu Filmowego "Sensacyjne Lato Filmów". To nie lada gratka dla wszystkich sympatyków kina. Do niedzieli, 9 sierpnia, na uczestników czeka ponad 40 polskich i zagranicznych filmowych propozycji.


Festiwal odwiedziła w piątek, 7 sierpnia, członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska, która wręczyła Ikonę Polskiego Kina Jerzemu Stuhrowi.


W programie Festiwalu przewidziano także projekcie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, seriale telewizji AXN, panele dyskusyjne Kina Konesera - projektu sieci kin Helios, warsztaty filmowe oraz Targi Filmowe dla międzynarodowych dystrybutorów. Ważny punkt wydarzenia stanowią nagrody i wyróżnienia. Co roku kapituła festiwalowa przyznaje Ikonę Polskiego Kina dla wybitnego aktora oraz Latarnika dla reżysera łączącego w swoich filmach walory kina artystycznego z sympatią widzów.


- Festiwal łączy przyjemne z pożytecznym. Można bowiem odwiedzić najpiękniejsze uzdrowisko w Polsce i przy okazji oglądać ciekawe filmy przy szumie fal Bałtyku - podkreśliła członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska. To także ogromny zaszczyt dla mnie wręczyć Ikonę Polskiego Kina wielkiemu artyście Jerzemu Stuhrowi – dodała Anna Mieczkowska.


Oprócz Jerzego Stuhra wyróżnienie otrzymała również Katarzyna Figura, a nagrodę Latarnika odebrał znany reżyser i scenarzysta filmowy Waldemar Krzystek. Wszyscy dołączyli do grona laureatów, którymi są już m.in.: Grażyna Szapołowska, Stanisław Mikulski, Janusz Gajos i Jan Nowicki, a Kołobrzeską Nagrodę Filmową "Latarnik": Agnieszka Holland, Ryszard Bugajski i Wojciech Wójcik.


"Sensacyjne Lato Filmów" to przede wszystkim niepowtarzalna okazja, aby spotkać swoich idoli z wielkiego ekranu spacerujących po kołobrzeskiej plaży, wziąć od nich autograf czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W ramach festiwalu odbywają się także Spotkania z Gwiazdami w Marine Hotel oraz dyskusje z twórcami po projekcjach filmowych.


- Coraz częściej słyszy się opinię, że Polacy nie potrafią robić kina gatunkowego, woląc poświęcać się filmom autorskim opartym na indywidualnie ustalanych zasadach. Hollywoodzkie przepisy na filmy "dobrze skrojone", trzymające się ściśle określonych zasad, decydujących o tym co jest kryminałem a co komedią czy melodramatem są znane polskim twórcom, ale traktowane przez nich z nonszalancją. Chcemy jednak udowodnić, że ta opinia nie do końca jest prawdziwa. Mamy bowiem wśród polskich filmowców także wybitnych fachowców, potrafiących poradzić sobie nawet z tak trudnym z warsztatowego punktu widzenia gatunkiem jak film sensacyjny. Przez tych kilka najbliższych dni pozwolimy się Państwu cieszyć się filmami, rozmowami z ich twórcami, a nawet znajdziemy wśród nich prawdziwych mistrzów - przekonywał gospodarz kołobrzeskiego wydarzenia Tomasz Raczek.


Kołobrzeg znany z nowoczesnej bazy noclegowej i zabiegowej, który dzięki wielomilionowym inwestycjom należy do ścisłej czołówki rankingów publikowanych m.in. przez Rzeczpospolitą czy Forbesa, będzie polską stolicą kina sensacyjnego do niedzieli, 9 sierpnia.


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wsparł jego organizację kwotą 20 tysięcy złotych.


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu