Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

IńskieLatoFilmoweIńskie Lato Filmowe to jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce, propagująca filmy o wysokich wartościach artystycznych. Koncentruje się szczególnie na kinematografii Europy Wschodniej oraz zjawiskach, które dotykają tematyki odrębności kulturowej w kinie światowym. Dużo miejsca zajmują obrazy komentujące w odważny sposób zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Festiwal promuje również kino młodych twórców. Impreza odbywa się w uroczej miejscowości Ińsko na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego.

 

Tegoroczna 42. edycja imprezy odbędzie się w dniach 7 - 16 sierpnia.

Ramowy program obejmuje następujące pozycje:


Najnowsze kino polskie (polskie produkcje fabularne i dokumentalne, filmy krótkometrażowe i długometrażowe spotkania z twórcami, prelekcje, debaty);
"Portrety miast" cykl filmów o miastach;

Kino Naszych Sąsiadów (przegląd najnowszych i najciekawszych propozycji z Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy i Rosji);
Retrospektywy: Schorm/Vavra/Jires - reminiscencje Czechosłowackiej Nowej Fali;
Przegląd kina tureckiego;
Dokumenty świata obrazy współczesności (blok filmów poruszających aktualne problemy kulturowe i społeczne);
Kino smaków (blok filmów poświęconych kuchniom świata, sztuce kulinarnej i społecznemu znaczeniu jedzenia);
Zaprzyjaźnione festiwale w Ińsku;
Sezon 2014/2015 (roczne podsumowanie najciekawszych filmów w polskich kinach);
Filmy i bajki dla dzieci.

 

41. edycja festiwalu Ińskie Lato Filmowe została nominowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej do nagrody w kategorii Krajowe Wydarzenie Filmowe.

Więcej informacji na stronie: http://www.ilf.org.pl/

 

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego