Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

okadkaksikiStettinMuzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do wspólnego świętowania ważnej rocznicy – 70-lecia polskiego Szczecina. Z tej okazji w weekend 4 i 5 lipca 2015 roku, wszystkie wystawy w Muzeum Historii Szczecina będzie można oglądać nieodpłatnie. Szczególnej uwadze polecamy wystawę „Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku” oraz kolejną edycję projektu „eMeNes_extra”, w ramach którego z muzealnego magazynu do sal wystawowych tym razem trafią rysunki Adama Sieradzkiego pokazujące ruiny Szczecina. Na placu przed gmachem odbędzie się kiermasz książek, nie zabraknie także warsztatów dla najmłodszych oraz wykładu Jerzego Grzelaka „Dlaczego 5 lipca?”. Ciekawym punktem wydarzenia będzie promocja polsko-niemieckiej książki „Szczecin. Dawniej i dziś” wydanej przez redakcję Märkische Oderzeitung z Frankfurtu nad Odrą we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie. Drugiego dnia, w niedzielę, w samo południe z okien Ratusza Staromiejskiego Olek Różanek wykona a capella utwór inspirowany… hejnałem Szczecina, a publiczność zgromadzona na Rynku Siennym będzie mogła skosztować wybornego Paprykarza szczecińskiego.


Świętuj Szczecin. 70 lat polskiego Szczecina


4-5 lipca 2015 (sobota, niedziela)

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8


4 lipca 2015 | sobota


godziny 10.00–18.00

- wstęp wolny na wszystkie wystawy Muzeum Historii Szczecina,
- eMeNeS_extra: Szczecin w ruinie – dokumentacja rysunkowa Adama Sieradzkiego,
- kiermasz książek związanych z historią Szczecina (namiot przed gmachem),
- odświętna dekoracja elewacji Ratusza Staromiejskiego


godzina 11.00
Warsztaty dla dzieci w wieku 7–10 lat „Dwugodzinny plan odbudowy szczecińskiej Starówki”
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 91 43 15 278, 91 4315 277, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


godzina 17.00
Promocja książki „Einst und jetz. Stettin / Dawniej i dziś. Szczecin” z udziałem autorów i wydawców –
dr Bogdany Kozińskiej, Dietricha Schrödera, Franka Mangelsdorfa oraz dra Dariusza Kacprzaka


5 lipca 2015 | niedziela


godziny 10.00–16.00
- wstęp wolny na wszystkie wystawy Muzeum Historii Szczecina,
- eMeNeS_extra: Szczecin w ruinie – dokumentacja rysunkowa Adama Sieradzkiego,
- kiermasz książek związanych z historią Szczecina (namiot przed gmachem),
- odświętna dekoracja elewacji Ratusza Staromiejskiego (flagi)


godzina 11.00
Warsztaty dla dzieci w wieku 7–10 lat „Dwugodzinny plan odbudowy szczecińskiej Starówki”
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 91 43 15 278, 91 4315 277, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


godzina 12.00
- „Różanek trąbi” – performance muzyczny Olka Różanka (wykonanie z okien Ratusza Staromiejskiego utworu a capella inspirowanego hejnałem Szczecina),
- degustacja Paprykarza szczecińskiego


godzina 12.30
Wykład Jerzego Grzelaka „Dlaczego 5 lipca?”


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu