Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

plk22434 6bnfbfgOsiemnaścioro młodych muzyków w wieku od 8 do 17 lat otrzymało stypendia w ramach programu „Janko Muzykant”. Dzięki nim będą mogli kupić instrumenty lub edukować się muzycznie. Wręczenie stypendiów odbyło się w piątek 3 października 2014 roku w Szczecinie. Dyplomy potwierdzające stypendium wręczyli wicemarszałek Wojciech Drożdż oraz Krystyna Wiśniewska-Bugaj Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

 

- Mimo, że warunkiem przyznania stypendium nie był określony poziom artystyczny, nasi młodzi artyści już teraz mogą się pochwalić wieloma  niebagatelnymi dokonaniami. Wierzę, ze stypendium pomoże w rozwinięciu talentów i że wkrótce bohaterowie dzisiejszego dnia będą artystycznymi ambasadorami Pomorza Zachodniego w Polsce i za granicą - mówił wicemarszałek Wojciech Drożdż.

 

Krystyna Wiśniewska-Bugaj przyznała, że komisja przydzielająca stypendia nie miała prostego zadania – Mieliśmy olbrzymi dylemat, gdyż wszyscy wnioskodawcy prezentowali wysoki poziom artystyczny i talent – mówiła przewodnicząca.

 

Wśród instrumentów, które zakupione zostaną dzięki stypendiom są m.in. klarnet, pianino cyfrowe, akordeon, trąbka, fagot, skrzypce czy flet. Dzięki tym środkom sfinansowane zostanie także udział w warsztaty muzycznych  i mistrzowskich kursach wykonawczych.

 

Program „Janko Muzykant” skierowany jest do dzieci uzdolnionych muzycznie, będących sierotami lub żyjących w rodzinach potrzebujących pomocy. Stypendium może zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na cele związane z rozwojem artystycznym stypendysty. Stypendium przyznaje powołana przez Marszałka Kapituła, po przedstawieniu wniosku, które składać mogli zainteresowani, przedstawiciele szkół artystycznych lub środowisk twórczych. Maksymalna kwota stypendium to 5 000 zł brutto.

 

Ze względu na duże zainteresowanie programem, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył kwotę zaplanowanych środków na stypendia z 40 000 zł do 56 400 zł.

 

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego