Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Deesis. Zabytki sztuki cerkiewnejW 17 grudnia 2013 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się otwarcie wystawy pn. „Deesis. Zabytki sztuki cerkiewnej". Kolekcja sztuki cerkiewnej pozwala poznać ikonowe oblicza – odległe echo wielkiej sztuki, która często nie przetrwałaby, gdyby nie muzea. Wśród przewodnich tematów ikonograficznych na wystawie dominują wizerunki Chrystusa Pantokratora, Matki Bożej Hodegetrii, Eleusy i Pokrow oraz Deesis. Osobną grupę tworzą ikony hagiograficzne ukazujące świętych Kościoła wschodniego z życiorysem w klejmach.

 

Tę grupę reprezentują przedstawienia Św. Paraskewy Tyrnowskiej, Św. Mikołaja, św. Bazylego. Bogate w wymowną symbolikę, opartą na wydarzeniach ewangelicznych, są ikony ze scenami Sądu Ostatecznego i Pasji. Uzupełnieniem ekspozycji są przedmioty liturgiczne (utensylia, krzyże ręczne drewniane i polichromowane, enkolpiony, zawieszki, chorągwie, szaty, starodruki), pochodzące z prawosławnych i greckokatolickich cerkwi z terenów południowo-wschodniej Polski i dzisiejszej Ukrainy.

 

Na wystawę składają się zabytki pochodzące ze zbiorów: Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum w Jarosławiu, Muzeum - Zamek w Łańcucie, Muzeum Ikon w Supraślu - Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

 

Wystawa otwarta będzie do dnia 16 lutego 2014 roku.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego