Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Żabów 2013 fot.A. Federowicz 8W piątek, 25 październiak br. w Żabowie odbyła się pierwsza publiczna prezentacja nieznanego obrazu Petra Brandla, w której uczestniczył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż. Była to pierwsza publiczna prezentacja nieznanego dotychczas nikomu obrazu "Chrzest Chrystusa"czeskiego malarza w kościele św. Jana Chrzciciela w Żabowie.

 

 

 

 

Wicemarszałek Wojciech Drożdż przekazał na ręce proboszcza parafii w Żabowie ks. Piotra Twaroga list gratyulacyny w uznaniu za dotychczasowe działania na rzecz rozwojuy kultury dziedzictwa narodowego w naszym regionie.

Michał Dębowski, historyk sztuki, podczas stażu w szczecińskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków odkrył, że autorem płótna przedstawiającego Chrystusa w chwili przyjmowania chrztu świętego z rąk Jana Chrzciciela, może być Petr Jan Brandl nazywany "czeskim Rubensem".

Obraz znajduje się w świątyni od co najmniej 1945 r., lecz nie wiadomo w jakich okolicznościach tam trafił. Nie udało się na ten moment ustalić dla kogo Brandl namalował ten obraz.

 

Żabów 2013 fot.A. Federowicz 2Żabów 2013 fot.A. Federowicz 1

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego